A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Általános genetika

A tantárgy neve angolul: Genetics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA402 3+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Deák Veronika, BME- ABÉT

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Deák Veronika

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

biokémia, sejtbiológia.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

sejtbiológia, biokémia

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja a klasszikus genetika eszköztárának és alkalmazási lehetőségeinek megismertetése és a molekuláris genetikai alapok tárgyalása. A tudományterületre jellemző szemlélet formálása céljából számos, tudománytörténeti szempontból klasszikus kísérlet kerül bemutatásra.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Deák Veronika

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a genetikai tudomány területeit, ismeri a korszerű genetikai technikákat és azok összefüggéseit.

Képesség

Képes biotechnológiai jellegű laboratóriumi, félüzemi, üzemi feladatok elvégzésére, új vizsgálati módszerek, metodikák elsajátítására, munkavédelmi feladatok megoldására.

Képes genetikai elméleti tudása birtokában új genetikai kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Attitűd

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

Érdeklődik a genetikai tudással kapcsolatos területek iránt.

Autonómia és felelősség

Jellemzője a kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és döntéshozatal.

Jellemzője a kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és döntéshozatal a genetikai problémákkal kapcsolatos esetekben.

Utolsó módosítás: 2024-02-14 11:44:21