A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Élelmiszerkémia és táplálkozástan

A tantárgy neve angolul: Food chemistry and nutrition

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBA508 3+0+0/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Salgó András egyetemi tanár, BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék (BME-BÉT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Salgó András

egyetemi tanár

BME-BÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémiai és biokémiai alapismeretek az élő szervezetben előforduló molekulák szerkezetére vonatkozóan.

A tantárgy célkitűzése:

az élelmiszerekben található természetes és nem természetes komponensek rendszerezett megismerése, az élő szervezetekben zajló, a táplálkozással összefüggő kémiai, biokémiai, mikrobiológiai és kolloidkémiai folyamatok és azok összefüggéseinek megismertetése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Salgó András

egyetemi tanár

BME-BÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2016-01-11 11:57:39