A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak levelező BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biokémia

A tantárgy neve angolul: Biochemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBAL01 1+0+0/v 4

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Simonné Dr. habil. Sarkadi Livia

egyetemi docens

BME-BÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

az élő anyag (sejt) felépítése, a sejtalkotók fő funkciói, biomolekulák kémiai felépítése és tulajdonságai.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy hozzájárul a kémiai, biológiai és mérnöki területek ismereteit integrálni képes, a biotechnológia mérnöki kérdéseinek megoldására alkalmas szakemberek képzéséhez. Megismerteti a hallgatókat a biokémia alapjaival, az élő szervezetben előforduló fontosabb vegyületek anyagcsere folyamataival és azok szabályozásával. A tárgy nyújtotta ismeretek birtokában a hallgatók kellő felkészüléssel rendelkeznek a mesterszintű biomérnöki képzésben való részvételre.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Simonné Dr. habil. Sarkadi Livia

egyetemi docens

BME-BÉT

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2024-05-16 08:57:44