A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti mikrobiológia és biotechnológia

A tantárgy neve angolul: Environmental Microbiology and Biotechnology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM107 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Molnár Mónika, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Feigl Viktória Dóra

egyetemi tanársegéd

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Molnár Mónika

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

biológia, mikrobiológia, ökológia, talajvédelem

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy legfőbb célja biomérnöki, illetve ökomérnöki szemlélet kialakítása a hallgatókban a környezetvédelmi biotechnológiák terén; továbbá ezen technológiák alapját képező természetes biológiai - mikrobiológiai és növényi - átalakító tevékenység megismerése.

A tárgy magában foglalja a környezetvédelmi bio- és ökotechnológiák elméleti alapjait, gyakorlati alkalmazását és értékelését – esettanulmányokon keresztül is bemutatva - leromlott, illetve szennyezett környezeti elemek, elsősorban a szilárd fázisú elemek (talaj, üledék, iszapok) kezelésére. Ezen belül fontos szerepet kap az ökoszisztéma, elsősorban a mikroorganizmusok és a környezetbe – elsősorban a talajba, talajvízbe - kerülő vegyi anyagok többszintű kölcsönhatásának megismerése, a mikrobiológiai átalakító tevékenység hasznosítása környezetvédelmi technológiákban, elsősorban a szennyezett környezeti elemek bioremediációjában, és a leromlott talajok javításában.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Gruiz Katalin

ny. egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Molnár Mónika

egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Feigl Viktória Dóra

egyetemi tanársegéd

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2016-12-14 11:32:37