BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioreaktorok és a mérnöki gyakorlat I.

A tantárgy neve angolul: Bioreactors and bioengineering practicals I

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM117 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Németh Áron egyetemi docens, PhD

A tantárgy előadója:

Dr. Németh Áron, egyetemi docens, ABÉT tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

sejtbiológia, mikrobiológia

A tantárgy célkitűzése:

A biomérnöki alapképzés Biomérnöki Műveletek és Folymatok c. tantárgy enzimes és mikrobiális alapfolyamatainak és műveleteinek ismétlése és kibővítése strukturális modellekkel, majd bioreaktrok típusai, felépítése, műszerezése, integrálása üzemekbe és technológiákba. Tervezési, lépték növelési és csökkentési számítások, esettanulmányok. Emlős és rovar sejt reaktorok.

A fentiekből összeállított technológia átlátása, modellezése, szimulációs vizsgálata.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Németh Áron, egyetemi docens, ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát.

Ismeri a biotechnológia műveletek kialakulásának történetét, azok mérnöki vonatkozásaival

Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felhasználásuk), illetve az ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának (biomolekulák analitikája és szerkezetvizsgálata) az elméletét és gyakorlatát.

Alapvető ismeretekkel rendelkezik a fermentációs műveletekről és gyógyszerek, gyógyszeralapanyagok fermentációval történő előállításáról

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Pontos, kvantitatív kísérletek tervezésére képes.

Alkalmazza a fermentációs technológiát (fermentorok működtetése) és a bioanalitikát (analitikai és szerkezetvizsgáló eszközök alkalmazása).

Megfelelően alkalmazza a fermentációs technológiákat különböző szakmai célok érdekében

Képes a más szakterületeken dolgozó szakemberekkel (pl. biológusok, környezetkutatók, mérnökök, biomérnökök, agrármérnökök, orvosok, gyógyszerészek) való szakmai együttműködésre, és a biotechnológiai alapkutatást végzőkkel, a technológia felhasználókkal való szakmai együttműködésre.

Sikeres gyakorlat orientált együttműködésre képes más szakmai képzettségű szakemberekkel.

Munkáját a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó hatályos jogi, etikai, közgazdasági, minőségbiztosítási és biztonsági szabályoknak megfelelően végzi.

Fermentációs munkáját a vonatkozó szabályok és előírások figyelembe vételével végzi.

Attitűd

Kutatási, valamint technológiafejlesztési és -alkalmazási tevékenysége során és a munkahelyén kívül is környezet- és természettudatos magatartást tanúsít.

Technológiai munkájában környezet- és természettudatos magatartást tanúsít.

Az új szakmai információkat, kutatási eredményeket elsősorban biotechnológiai innovációs szempontból értékeli.

Innovációra törekszik a fermentációs biotechnológiák alkalmazás során

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Bioreaktorok működtetését a megfelelő szabályok betartása mellet végzi, munkatársait is erre buzdítja

Utolsó módosítás: 2023-08-29 09:06:50

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.