A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Molekuláris biológiai módszerek

A tantárgy neve angolul: Methods in molecular biology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM210 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Wunderlich Lívius egyetemi adjunktus

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Wunderlich Lívius

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános kémia, Szerves Kémia, Biokémia, Sejtbiológia, Mikrobiológia, Általános genetika

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Általános kémia, Szerves Kémia, Biokémia, Sejtbiológia, Mikrobiológia, Általános genetika

A tantárgy célkitűzése:

Célunk, hogy a hallgatók megismerjék a legalapvetőbb molekuláris biológiai vizsgálati módszereket és azok alkalmazását. Az oktatásban elsősorban adott kutatási feladatok molekuláris biológiai módszerekkel történő megoldására helyezzük a hangsúlyt

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Wunderlich Lívius egyetemi adjunktus

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kísérletek tervezésének és értékelésének módszereit.

Megtanulja a molekuláris biológiai módszereket használó kísérletek tervezését, a kísérletek eredményének detektálási módszereit, az eredmények értékelésének mechanizmusát.

Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit.

Képes lesz több, egymást követő biotechnológiai lépés megtervezésére, azok integrálására.

Képesség

Attitűd

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

A technikák megismerése lehetőséget biztosít a fejlődésre, az új innovációs lehetőségek megismerésére

Autonómia és felelősség

Döntései során figyelemmel van a biztonságra, a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség szempontjaira.

Figyelembe veszi az egészséget és a biztonságot védő előírásokat Mindig szem előtt tartja a legfontosabb környezetvédelmi és biztonsági szempontokat

Utolsó módosítás: 2018-11-27 13:20:09