A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Elválasztástechnika

A tantárgy neve angolul: Modern separation techniques

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM213 2+0+1/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Schall Eszter,   Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Tömösközi Sándor, egyetemi docens Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Shall Eszter tanársegéd,  Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Németh Renáta tudományos munkatárs  Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Szentmiklóssy Marietta Klaudia Phd,  Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Jaksics Edina Phd,  Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Klasszikus és műszeres analitika, biokémiai és kromatográfiás ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

Az elválasztástechnika korszerű módszereinek alkalmazása, különös tekintettel a kapcsolt technikákra, melyek elkerülhetetlenek a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, klinikai-biokémia, műanyagipar területén.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Török Kitti, egyetemi adjunktus Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Dr. Tóth Blanka, egyetemi adjunktus Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat.

Ismeri és alkalmazza az elválasztástechnikai és bioanalitikai technikákat

Ismeri és érti a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat.

Ismeri az elválasztástechnikai módszerekhez kapcsolódó problémamegoldó technikákat

Ismeri a bioanalitikai módszerekhez kapcsolódó problémamegoldó technikákat

Képesség

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képessé válik elválasztástechnikai és bioanalitikai módszerek megértésére és továbbfejlesztésére

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Alkalmassá válik a csoportban való laboratóriumi munkára

Attitűd

Kreatív és rugalmas feladatai megoldása során.

Törekszik a komplex laboratóriumi feladatok sikeres megoldására

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Megoldási javaslatokkal áll elő a felmerülő analitikai problémákra

Felelősséget vállal a rábízott személyi állomány, a gépek, berendezések és munkafolyamatok biztonságos és eredményes működéséért.

Felelősséget vállal a laboratóriumi műszekek működésért

Utolsó módosítás: 2022-09-15 09:49:52