A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biomérnöki technológia-tervezés

A tantárgy neve angolul: Technology planning in biochemical engineering

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM305 1+2+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Tardy Gábor, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Az aktuális félévtől függő témavezetők az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékről.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Témától függő, összességében BSc tanulmányokban megszerezhető alapvető mikrobiológiai, biokémiai és biotechnológiai ismeretek.


Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

ajánlott előtanulmány

Bioreaktorok és a mérnöki gyakorlat (BMEVEMBM114), Biotermék technológia 2 (BMEVEMBM202)


A tantárgy célkitűzése:

A biomérnöki tanulmányok során megszerzett ismeretek integrált alkalmazása egy (lehetőleg szakirányhoz kötődő) technológia megtervezésén és/vagy üzemeltetési módjának részletes kidolgozásán keresztül. A hallgatók feladatmegoldó, döntéshozó és előadókészségének, valamint tudományos szakszöveg („kutatási jelentés”) írási készségének, csoport/team munkában való részvétel fejlesztése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tardy Gábor Márk

egyetemi docens

ABÉT

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Rendszerszinten ismeri a tervezési feladatban vizsgált biotechnológia tervezési/üzemeltetési/modellezési/vizsgálati alapelveit.

Képesség

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes a tervezési feladatban vizsgált biotechnológiával kapcsolatos üzemi feladatok és kísérletek megtervezésére.

Képes önálló feladatok ellátására a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú, biotechnológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében.

Képes a tervezési feladatban vizsgált biotechnológia alapvető tervezésére, méretezésére, üzemeltetési javaslatának kidolgozására. Képes eredményeit előadás és kutatási jelentés formájában szabatosan összefoglalni.

Attitűd

Törekszik a folyamatos önképzésre, önfejlesztésre, továbbképzésre a biomérnöki szakterületen a saját tudásának magasabb szintre emelése érdekében.

A hatékony technológia tervezési munka érdekében törekszik a biomérnöki tudomány legújabb eredményeit megismerni és alkalmazni.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során kezdeményező és felelősségteljes.

Csoportos szakmai munkában aktívan, építő módon részt vesz, felelősséggel viseltetik a rábízott feladat iránt, a csoport munkájához konstruktív módon áll hozzá.

Utolsó módosítás: 2023-08-30 16:27:30