A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Humán virológia

A tantárgy neve angolul: Human Virology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM306 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Takács Mária, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Takács Mária

címzetes egyetemi tanár

főigazgató helyettes

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Országos Epidemiológiai Központ

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános mikrobiológia, biokémia

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja a hallgatók megismertetése a humán virológia aktuális kérdéseivel. A hallgatók először áttekintést kapnak a vírusok szerkezetéről, kémiai összetételéről, szaporodásáról. Ezután a vírusdiagnosztika alapjaival foglalkozunk. Az általános áttekintés után a vírusok részletes ismertetése következik. Szó esik az egyes vírusok jelentőségéről, terjedésükről, betegségokozó képességükről, egyéb jellemzői tulajdonságaikról, a vírusok elleni védekezés lehetőségeiről.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Takács Mária

címzetes egyetemi tanár,

főigazgató helyettes

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Országos Epidemiológiai Központ

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken.

Ismeri a virológia alapvető elméleti hátterét, az egyes vírusok

Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit.

Ismeri a virológiában alkalmazható modern molekuláris biológiai módszereket.

Ismeri a munkahelyi biztonság, ezen belül a biológiai biztonságra vonatkozó folyamatok alapvető törvényszerűségeit.

Ismeri a biztonsági laboratóriumi szintek főbb jellemzőit és az egyes szinteken alkalmazandó munkavédelmi szabályokat, a veszélyes vírusok kezelésére vonatkozó előírásokat

Képesség

Képes elméleti tudása birtokában, új kísérleti metodikák elsajátítására és továbbfejlesztésére.

Képes új virológiai módszerek elsajátítására és továbbfejlesztésére

Képes a biotechnológia törvényszerűségeinek és összefüggéseinek keresésére és megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására.

Képes a virológia szakterületen magyar és idegen nyelvű publikációk értelmezésére és alkalmazására

Attitűd

Elkötelezett az eredményesebb működést biztosító műszaki, gazdasági, vállalati irányítási eljárások megismerése és bevezetése iránt.

Elkötelezett az informatívabb eredményt biztosító virológiai módszerek használata iránt

Autonómia és felelősség

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi az egészségvédelmi szempontokat

Utolsó módosítás: 2018-08-28 11:54:05