BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti és mezőgazdasági biotechnológia

A tantárgy neve angolul: Environmental and agricultural biotechnology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM406 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tardy Gábor Márk, egyetemi docens, PhD

A tantárgy előadója:

Dr. Bakos Vince, egyetemi adjunktus

Dr. Deák Veronika, egyetemi adjunktus

Dr. Molnár Mónika, egyetemi docens

Dr. Tardy Gábor, egyetemi docens

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

BSc-ben megszerezhető biotechnológia, biokémia, analitika és genetikai ismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

-

A tantárgy célkitűzése:

Betekintést nyújtunk a környezetvédelem és a mezőgazdaságban alkalmazott modern biotechnológia módszereibe.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Bakos Vince, egyetemi adjunktus

Dr. Deák Veronika, egyetemi adjunktus

Dr. Molnár Mónika, egyetemi docens

Dr. Tardy Gábor, egyetemi docens

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felhasználásuk), illetve az ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának (biomolekulák analitikája és szerkezetvizsgálata) az elméletét és gyakorlatát.

Alapos szakmai ismeretekkel rendelkezik a környezeti és mezőgazdasági biotechnológiában

A biotechnológia egy-egy részterületén (gyógyszer-biotechnológia, a környezetbiotechnológia, a mezőgazdasági biotechnológia, az orvosi biotechnológia és a biotechnológiai vállalkozások) bővebb speciális ismeretekkel rendelkezik.

Speciális szakmai ismeretekkel rendelkezik a környezet-biotechnológia és a mezőgazdasági biotechnológia szakterületein

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Mezőgazdasági és környezeti biotechnológiai kurrens feladatok és problémák megoldására alkalmas technológiákat tervezésére képes, megfelelő szakmai gyakorlat után

Attitűd

Törekszik a regionális, magyarországi és európai biotechnológiai tevékenységet végző és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek tevékenységének és igényeinek a megismerésére.

Törekszik arra, hogy megismerje és lehetőség szerint saját környezetében is alkalmazza a hazai és nemzetközi jó gyakorlatot környezetvédelmi kérdésekben, ahogy azt vállalatoknál, egyéb intézményeknél látható

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Környezetvédelmi előírásokra különös figyelmet fordít, ezeket biotechnológiai munkavégzése során betartja és munkatársaival is betartatja

Utolsó módosítás: 2023-08-30 16:39:26

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.