BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Transzgénikus élőlények: GMO-k, génterápia

A tantárgy neve angolul: Transgenic organisms: GMO and gene therapy

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBM409 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

G. Vértessy Beáta, egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

Mészáros Klára, címzetes egyetemi docens,tudományos főmunkatárs, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az transzgénikus élőlények előállításának és felhasználásának módszereivel, továbá az ezen témákhoz kapcsolódó jogi szabályozásokkal és etikai kérdésekkel. Az előadások és egyéni feladatok során a hallgatók egyrészt elsajátítják a téma ismereteit, másrészt saját problémamegoldási javaslatokat dolgoznak ki egyes transzgénikus transzfromációkkal kapcsolatos kérdésekre.

A tematika magában foglalja a következőket: Növényi és állati géntranszformációk. Transzformációs módszerek összehasonlító elemzése: előnyök, hátrányok. Transzgénikus élőlények felhasználása a kutatásban és a gazdaságban. Genomszerkesztési technológiák: molekuláris alapok és biotechnológiai alkalmazások

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri az új, alapvetően molekuláris biológiai szemléletű biotechnológia kialakulását és fejlődését lehetővé tevő biokémia, sejtbiológia és genetika diszciplínák legújabb kutatási eredményeit, fejlődési irányait, a genetikailag módosított szervezetek előállításának az elméletét és gyakorlatát, továbbá felhasználásának a környezeti kockázatát.

Ismeri a különböző genomszerkesztési és egyéb eljárásokat transzgénikus élőlények előállítására, és ismeri ezek környezeti kockázati tényezőit is

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Képes genommódosítás eljárások tervezésére

Attitűd

Törekszik a biotechnológia legújabb eredményeinek a folyamatos megismerésére, és ezek átadására is.

Törekszik a vonatkozó szakirodalom követésére

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Munkája során betartja a vonatkozó előírásokat

Utolsó módosítás: 2022-07-05 14:20:19

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.