A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki szak levelező MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti mikrobiológia és biotechnológia

A tantárgy neve angolul: Environmental microbiology and biotechnology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBML01 1+0+0/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gruiz Katalin

Egy. docens

Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék

Dr. Fleit Ernő

Egy. docens

Vízi Közmű és Környm.-i Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

mikrobiológia, ökológia, biotechnológia.

A tantárgy célkitűzése:

biomérnöki, illetve ökomérnöki szemlélet kialakítása. A természetes biológiai átalakító tevékenység felhasználása környezetvédelmi technológiákban. Ezen technológiák alapját képező mikrobiológiai és növényi átalakító tevékenység megismerése. Környezetvédelmi bio- és ökotechnológiák alkalmazása szennyezett környezeti elemek, elsősorban a szilárd fázisú elemek (talaj, üledék, iszapok) kezelésére.

Az ökoszisztéma, elsősorban a mikroorganizmusok és a környezetbe kerülő vegyi anyagok többszintű kölcsönhatásának megismerése, a mikrobiológiai átalakító tevékenység hasznosítása környezetvédelmi technológiákban, elsősorban a szennyvíztisztítás fejlett biológiai módszereinek felhasználásával (Fleit Ernő) és a szennyezett környezeti elemek bioremediációjában (Gruiz Katalin).

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2011-12-02 10:18:02