A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki szak levelező MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biomérnöki műveletek és folyamatok

A tantárgy neve angolul: Bioengineering: unit operations and processes

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMBML03 1+0+0,5/v 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jobbágy Andrea

Egyetemi docens

MKT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

matematikai analízis, kémiai, biológiai és biokémiai alapismeretek.

A  Környezeti mikrobiológia és  biotechnológia illetve a  Szennyvíztisztítás mikrobiológiája című tárgyak előzetes ismerete logikus de nem szükségszerű előfeltétel, egyidejűség is lehetséges.

A tantárgy célkitűzése:

a hallgatóság megismertetése a biotechnológiai iparokban és az ahhoz kapcsolódó szennyvíztisztítási technológiákban alkalmazott eljárásokkal, műveletekkel, különös tekintettel azok kvantitatív viszonyaira. A tárgy alkalmazza a matematikai modellezés eszköztárát a jelenségek leírására, a folyamatok optimális működéseinek szimulálására.  

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-03-03 14:43:17