A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Válogatott fejezetek mikrobiológiából

A tantárgy neve angolul: Selected parts of microbiology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMKA003 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tardy Gábor Márk egyetemi adjunktus, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tardy Gábor Márk

egyetemi adjunktus

ABÉT

Dr. Sveiczer Ákos

egyetemi docens

ABÉT


A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Mikrobiológia (BMEVEMKAKM3), Mikrobiológia II (BMEVEMBA401), Biomérnöki Műveletek és Folyamatok (BMEVEMKA404)

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

Mikrobiológia II (BMEVEMBA401) legalább „jó” érdemjegy

ajánlott előtanulmány

Biomérnöki Műveletek és Folyamatok (BMEVEMKA404)


A tantárgy célkitűzése:

A Mikrobiológia és a Mikrobiológia II tantárgyak során elsajátított ismereteken túl a hallgatók a tantárgy keretében részletes képet kapnak a jelenleg kidolgozás alatt álló filogenetikai alapokon nyugvó bakteriális taxonómia módszereibe, ill. megismerik a jelenleg kialakítás alatt lévő törzsfát, ezen felül a hallgatók betekinthetnek a mikrobiológia szakmai törzsanyagon túlmutató speciális témaköreibe.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tardy Gábor Márk

egyetemi adjunktus

ABÉT

Dr. Sveiczer Ákos

egyetemi docens

ABÉT


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-11-12 15:31:34