A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biotermék technológia

A tantárgy neve angolul: Bioproducts Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMKA607 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Pécs Miklós docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pécs Miklós

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudomány Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Mikrobiológia: (a mikroorganizmusok életfolyamatai, tulajdonságai, szaporodása, belső szabályozása)

Mikrobiális genetika (genetikai szabályozás, klasszikus és modern genetikai módszerek, auxotróf mutánsok, operon modell: indukció, represszió, derepresszált mutánsok, feed-back inhibíció, antimetabolit rezisztens mutánsok, katabolit represszió, fágok, plazmidok, shuttle vektorok, expressziós kazetta, izolációs markerek)

Biomérnöki műveletek és folyamatok I.: a fermentáció up-stream műveletei (mikróbaszaporítás, termékképzés)

A biológiai iparok elválasztási műveletei (a fermentáció down-stream műveletei)

A tantárgy célkitűzése:

- a hallgatók megismerkedjenek a biológiai úton előállított hatóanyagok fajtáival, tulajdonságaival, gyártásukkal (a törzsfenntartástól a feldolgozásig),

- alapszintű, de átfogó, technológiai orientációjú képet kapjanak a fermentációs ipar fontosabb termékeiről és azok gyártásáról.

- a tárgy egyszerre erősíti a hallgatók technológiai és gyakorlati-biológiai szemléletét.

Technológiai tárgy lévén szintetizálja a természettudományos alaptárgyak és a szakmai törzsanyag egyes tárgyainak (mikrobiológia, genetika, művelettan) tudásanyagát. A tárgy a technológiák tárgyalásával a BSc szinten az oktatást lezárja, de az MSc szinten tovább építkezik (Biotermék technológia II.).

A tárgy megközelítése gyakorlatorientált, az elméleti háttér, a legújabb fejlesztések  ismertetése a további tanulmányok (MSc) körébe tartozik. A tárgy hallgatói képessé válnak a biológiai iparok technológiáinak megértésére, üzemeltetésére, egyszerűbb technológiai feladatok önálló megoldására, technológiai fejlesztésre, elemzésre is.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pécs Miklós

egyetemi docens

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudomány Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2016-04-08 12:05:53