A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Mezőgazdasági iparok technológiája

A tantárgy neve angolul: Agricultural Industrial Technologies

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEMKA610 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Fehér Csaba, Alkalmazott Biotechn. és Élelmiszertudományi Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr.Réczey Istvánné

Dr. Fehér Csaba

Kiss Bernadett

egyetemi tanár

egyetemi adjunktus

tudományos munkatárs

ABÉT

ABÉT

ABÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Biomérnöki műveletek és folyamatok, Biokémia, Vegyipari műveletek

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

kötelező előkövetelmény

BMEVEMKA404 - Biomérnöki műveletek és folyamatok és BMEVEKFA410 - Vegyipari műveletek I vagy ekvivalens

A tantárgy célkitűzése:

Megismertetni a hallgatókkal a klasszikus mezőgazdasági iparok technológiáit, azok jelenlegi hazai alkalmazásait, üzemlátogatásokkal kiegészítve.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr.Réczey Istvánné

egyetemi tanár

MKT

Dr. Barta Zsolt

Dr. Fehér Csaba

egyetemi adjunktus

egyetemi adjunktus

BME-ABÉT

BME-ABÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri az általános és bioipari művelettan elveit, összefüggéseit, eljárásait.

A hallagtó megismeri a keményítő gyártástechnológiáját, módosított keményítők, keményítőszármazékok előállítását, keményítőszörp, kristályos dextróz és izocukor gyártását, megismerkedik a cukor, sör, szesz, növényi olaj gyártásával, a sütő- és takarmányélesztő előállítását.

Ismeri a széles körűen értelmezett biotechnológiai műveleteket, berendezéseit és ezek irányítását.

A hallgató a gyártási folyamatokon keresztül megismerkedik a biotechnológiai műveletekkel és berendezésekkel.

Ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar fő termékeit, a gyártási technológiákat és a tervezési alapelveket.

A hallgató megismeri a keményítő, a cukor, sör, szesz, növényi olaj gyártás termékei és melléktermékei felhasználását, a gyártásuk technológiáját.

Képesség

Képes a szakmai adatbázisok és szakirodalom felhasználására és feldolgozására.

A hallgatók a kiselőadásokra történő, önálló felkészülés során megtanulják feldolgozni a szakirodalmat.

Képes irányítani és ellenőrizni a széles körűen értelmezett biotechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.

A hallgató részletesen megismeri a keményítő, cukor, sör, szesz, növényi olaj gyártási folyamatát, így képes lesz irányítani és ellenőrizni a biotechnológiai gyártási folyamatokat.

Képes korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére.

A hallgatói előadás készítése során a hallgató korábban nem ismert folyamatot értelmez és prezentál a társainak.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

A hallgató az önálló előadás során feldolgozza a releváns szakirodalmat, így önképzésre ösztönözzük.

Nyitott a biotechnológiai, bioipari területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.

A hallgató a gyárlátogatások során megismerkedik az iparban alkalmazott biotechnológiai folyamatokkal és legújabb technológiai fejlesztésekkel, innovációkkal.

Érdeklődik a bioipari, biotechnológiai szakterülettel összefüggő új ismeretek, módszerek és eszközök iránt.

A gyártási folyamatok megismerése és gyárlátogatások során a hallgató megismeri a biotechnológiai szakterület módszereit, eszközeit.

Autonómia és felelősség

Döntéseiért és beosztottjaiért felelősséget vállal, felelősséggel irányít és önirányít

A csoportos hallgatói előadás elkészítése során a hallgató megtanul döntéseiért felelősséget vállalni.

Autonóm módon képes a biotechnológiai területen átfogó szakmai kérdések értelmezésére.

A hallgató a megismert gyártási folyamatokat behatóan ismeri, így képes lesz a szakmai kérdések értelmezésére.

Utolsó módosítás: 2019-04-24 13:16:26