BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Tervezés

A tantárgy neve angolul: Design Project

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESAA777 0+1+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Höfler Lajos, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tóth Blanka

egy. adjunktus

Szerv.és Analitikai Kémia Tsz

Dr. Höfler Lajos

egy. adjunktus

Szerv.és Analitikai Kémia Tsz

Dr. Koczka Béla

egy. docens

Szerv.és Analitikai Kémia Tsz.

Dr. Gyurcsányi Ervin Róbert

egy. docens

Szerv. és Analitikai Kémia Tsz

Dr. Simon András

egy. docens

Szerv. és Analitikai Kémia Tsz

Dr. Horváth Viola

egy. docenc

Szerv.és Analitikai Kémia Tsz

Dr. Szilágyi Imre Miklós

egy. docens

Szerv.és Analitikai Kémia Tsz

Dr. Madarász János

egy. docens

Szerv.és Analitikai Kémia Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

klasszikus és műszeres analitikai módszerek, kémia és bioszenzorok, szerves szerkezetfelderítés

A tantárgy célkitűzése:

 Az elméleti analitikai képzés és a laboratóriumi gyakorlatok során megismert különböző klasszikus és műszeres analitikai módszerek együttes alkalmazása, új analitikai módszerek elméleti alapjainak és gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek megismerése egy-egy konkrét analitikai feladat megoldására.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Simon András

egy. adj.

Szerv.& Analitikai Kémia Tsz.

Dr. Koczka Béla

egy. doc

Szerv.& Analitikai Kémia Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a különböző ipari eljárásokhoz tartozó analitikai módszereket, a műszerek működésének elméleti alapjait, valamit a mérések megvalósításának gyakorlatát.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Egy-egy tématerület komplett feldolgozása során megismeri az adott területhez tartozó biztonsági és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó gazdasági, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási (QC/QA), információtechnológiai, szellemi tulajdon védelmi és egyéb jogi szabályok és eljárások alapjait.

Ismeri az adott ipari folyamattal kapcsolatos szabványokat, jogi szabályozást.

Ismeri a vegyészmérnöki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait.

Ismeri az irodalmazás módszertanát mind tudományos közlemények, mind jogszabályok, mind szabványok vonatkozásában.

Képesség

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes egy témakör alapos irodalmazására magyar és angol nyelven. Képes az online fellelhető adatokat feldolgozni, rendszerezni.

Attitűd

Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, újabb szakmai ismeretek, módszerek megismerésére és alkalmazására.

Törekszik a legújabb mérési módszerek megismerésére, alkalmazhatóságának vizsgálatára a különböző technológiákban.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Törekszik az együttműködésre, a részfeladatok megosztására az adott feladat elvégzése során.

Autonómia és felelősség

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Megosztja a tapasztalatait a csoport többi tagjával.

Utolsó módosítás: 2021-11-19 11:07:29

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.