BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biztonságtechnika és munkavédelem

A tantárgy neve angolul: Industrial Safety

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA101 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hegedűs László egyetemi docens, Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Farkas László

c. egyetemi docens

Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

Dr. Hegedűs László

egyetemi docens

Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

Dr. Pálovics Emese

egyetemi adjunktus

Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

Dr. Csontos István

egyetemi adjunktus

Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető fizikai, kémiai ismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

a tárgy egyik célja megismertetni a hallgatókkal a mérnöki munkához elengedhetetlenül szükséges a tűz- és robbanásveszéllyel, ill. mérgező anyagok kezelésével kapcsolatos alapfogalmakra. A másik nem kevésbé fontos cél, számos gyakorlati példán szemléltetve a biztonságos munkavégzéshez, és menedzseléshez szükséges ismeretekkel lássa el a hallgatókat. A tárgy, az Európához való csatlakozásnak megfelelően érintőlegesen ismerteti a Nyugat-Európában és az USA-ban szokásos biztonságtechnikai szemléletet és gyakorlatot.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás

Tanszék

Dr. Farkas László

c. egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó legfontosabb biztonsági elveket, és a tervezéshez, méréshez szükséges biztonságtechnikai megfontolásokat.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a vegyiparhoz kapcsolódó legfontosabb biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi koncepciókat

Képesség

Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.

Képes a vegyiparban előforduló kockázatot jelentő technológiai problémák felismerésére, az elhárítási műveletek kiválasztására.

Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására, a korszerű vezetői ismeretek és készségek alkalmazására az egészséget és hatékonyságot támogató munkahelyi környezet kialakítása érdekében.

Képes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk értelmezésére, hasznosítására a kedvező munkahelyi környezet kialakítása érdekében.

Attitűd

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

A vegyipari technológiai és a kémiai laboratóriumi feladatok során érvényesíti a biztonsági, az egészség- és környezetvédelmi szempontokat.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Önállóan, a munkahelyi vezető irányításával, a biztonsági követelményeket betartva végzi a szakmai munkáját

Utolsó módosítás: 2018-06-11 16:23:54

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.