A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves kémia biomérnököknek

A tantárgy neve angolul: Organic Chemistry for Bioengineers

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA204 3+2+0/v 6

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Keglevich Péter, egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy József

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Hornyánszky Gábor

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Keglevich Péter

Egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános kémiai alapismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Általános kémia

Kémiai számítások

A tantárgy célkitűzése:

a biomérnök hallgatók korszerű természettudományos alapképzése. A hallgatók sajátítsák el a szerves kémia alapjait, alakuljon ki a szerves kémiai szemléletük és megfelelő elméleti-, gyakorlati-, valamint anyagismereti alapokat kapjanak a későbbi szerves kémiai és biokémiai tanulmányaikhoz.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Huszthy Péter

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Hornyánszky Gábor

Egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Nagy József

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Poppe László

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai, biokémiai és mikrobiológiai folyamatok alapvető törvényszerűségeit és az ezekre épülő vizsgálati módszereket.

Ismeri a szerves vegyületek molekulaszerkezeti alapokat.

Ismeri a sztereokémia alapjait.

Ismeri a szerves kémiai reakciók alapvető jellemzőit.

Ismeri a sav-bázis és nukleofil-elektrofil fogalmakat.

Ismeri a legfontosabb szerves vegyülettípusokat és alapvető kémiai tulajdonságaikat.

Képesség

Képes korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére.

Képes értően alkalmazni a sav-bázis és nukleofil-elektrofil fogalmakat.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése és továbbképzése a biomérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Érdeklődik a szerves kémiai vegyületek tulajdonságai iránt

Érzékeny a mikro- és makrokörnyezet szempontjaira.

Figyelembe veszi az alkalmazott vegyületek és szintézisek környezeti szempontjait.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2023-02-28 15:06:11