BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biokonjugátumok: szintézis, jellemzés, alkalmazás

A tantárgy neve angolul: Bioconjugates: synthesis, characterization, application

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME18 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hudecz Ferenc, egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

Dr. Hudecz Ferenc, egyetemi tanár, DSc

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2022-07-05 14:42:05

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.