BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Fénymikroszkópos technikák

A tantárgy neve angolul: Light microscopy techniques

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME21 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr Schlett Katalin, docens, PhD

A tantárgy előadója:

Dr. Tárnok Krisztián, adjunktus, PhD

Bencsik Norbert, tanársegéd

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A fénymikroszkóp általános felépítése, kontrasztfokozó technikák ismertetése. A fluoreszcencia alapelvei, fluoreszcens festékek és molekulák sajátságainak ismertetése. Az optikai szeletelés módjai. Élő sejtes vizsgálatok, kvantitatív mikroszkópia. Molekuláris interakciók, transzportfolyamatok mikroszkópos megjelenítése. Szuperrezolúciós mikroszkópia. Gyakorlati demonstráció a fényút helyes beállítására, az objektívek és a mikroszkóp helyes használatára. Optikai rétegfelvételek készítése konfokális mikroszkópokkal. Élő sejtes vizsgálatok: Ca imaging, fluoreszcens molekulák intracelluláris transzportja, spektrális detektálás.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2022-07-05 14:43:16

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.