BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Természetes eredetű hatóanyagok

A tantárgy neve angolul: Active substances of natural origin

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME29 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Kovács M. Gábor, egyetemi docens, Ph.D., dr. habil.

A tantárgy előadója:

Boldizsár Imre, egyetemi adjunktus, Ph.D.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

Természetes hatóanyagok fő típusai és előfordulásuk különböző élőlénycsoportokban (növény, gomba, állat, prokarióta). A növényi, gomba és prokarióta másodlagos anyagcsere jelentősége a hatóanyagok képzésében. Drogformák. Bioaktivitás vizsgálatának lehetőségei. Fő hatóanyagok a szénhidrátok, savak, zsírosolajok, fenoloidok, alkaloidok és egyéb nitrogén-tartalmú vegyületek, terpenoidok csoportjaiban; természetes eredetű antibiotikumok, antifungális szerek; különböző toxinok és mérgező vegyületek: legfontosabb növényi, állati, gomba és mikrobiális példák. Etnobotanikai kitekintés.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2021-01-13 12:00:07

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.