A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Hulladékgazdálkodás és veszélyes hulladékok

A tantárgy neve angolul: Waste management, hazardeous wastes

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMAKM1 2+0+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csikor Zsolt docens, Kém. Körny Folymérn. Tsz. Környtech Labor

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csikor Zsolt

egy. docens

Kém. Körny Folymérn. Tsz.,

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Kémia, Kémiai technológia, Eljárástan, analitika.

A tantárgy célkitűzése:

alapfokú, általános, de gyakorlatorientált ismeretek átadása a témakörben.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Csikor Zsolt

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.

Ismeri a hulladékok környezeti hatásait.

Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri a hulladék gyűjtéshez, kezeléshez, ártalmatlanításhoz, kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését

Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok korlátait, valamint a mért adatok értékelésének módszereit.

Ismeri a hulladékvizsgálat módszereit.

Képesség

Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni.

Képes hulladék gyűjtési, kezelési, ártalmatlanítási és feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni

Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre.

Kárelhárítási technológiák ismerete alapján képes azokból a feladatra alkalmas kiválasztására.

Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére.

Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére.

Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására.

Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására hulladékgazdálkodási területen.

Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni.

Ismeretei alapján képes hulladékgazdálkodási projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni.

A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

A hulladék gyűjtési, kezelési, ártalmatlanítási és feldolgozási technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében

Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott hulladékgazdálkodási technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában.

A megszerzett hulladékgazdálkodási ismeretei alapján képes hozzájárulni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói döntéselőkészítői folyamatokhoz.

Attitűd

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő pl. építőmérnök és hidrogeológus szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.

Felelősséggel vallja és képviseli a hulladékgazdálkodási szakmaterület értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.

Autonómia és felelősség

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is

Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a hulladékgazálkodási területtel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

Utolsó módosítás: 2021-01-28 17:21:53