BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Elhunyt Prof. Szepesy László címzetes egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora, vasdiplomás vegyészmérnök

2019. október 2. szerda

Elhunyt Prof. Szepesy László címzetes egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora, vasdiplomás vegyészmérnök

Prof. Szepesy László a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézetben kezdett dolgozni, tudományos munkatársként, majd 1961-től osztályvezetőként kutatásokat végzett illetve irányított elválasztási módszerek, petrolkémiai eljárások és környezetvédelmi technológiák fejlesztése területén. Úttörő munkát végzett a gázkromatográfiás, majd a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerek magyarországi bevezetésében és fejlesztésében. 1977-től tudományos tanácsadóként a BME Kémiai Technológia Tanszékén működött és az Elválasztástechnikai Csoport munkáját irányította. Tudományos tevékenységéről 8 könyv és monográfia, valamint 180 szakmai közlemény jelent meg, nemzetközi és hazai folyóiratokban. 29 szaba-dalom társszerzője. 1960-ban szerezte meg a Kémiai Tudományok Kandidátusa fokozatot, 1961-ben a műszaki doktori címet, 1980-ban a Kémiai Tudomány Doktora fokozatot. 1957 óta a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, a BME Mérnöktovábbképző Intézetében rendszeresen részt vett a felsőoktatásban. Oktatási tevékenységéért a művelődési miniszter 1964-ben címzetes egyetemi docens, majd 1982-ben címzetes egyetemi tanár címet adományozott részére.

Az MTA több bizottság munkájában működött közre. 1962 és 1970 között a Vegyipari Műveletei Munkabizottság és a Petrolkémiai Munkabizottság tagjaként tevékenykedett és 8 éven át ellátta a Kőolaj Világkongresszusok Magyar Nemzeti Bizottságának titkári tisztjét. 1970-1999-ig az Analitikai Kémia Bizottság tagjaként és a Kromatográfiai majd az Elválasztástudományi Munkabizottság elnökeként tevékenykedett. 1963-ban a Magyar Kémikusok Egyesületében közreműködött a Gázkromatográfiás Szakcsoport, majd 1971-ben az egyesített Kromatográfiás Szakcsoport megszervezésében és 1994-ig, 32 éven át látta el az elnöki tisztet, és a szakcsoport örökös tiszteletbeli el-nökévé választották. 1966-ban közreműködött a Magyar Elválasztástudományi Társaság megalapításában, ahol örökös tiszteletbeli elnökké választották. Tudományos és tudományszervező munkájáért számos szakmai díjban, hazai és nemzetközi kitüntetésben részesült. 2000-ben aranydiplomát, 2010-ben gyémántdiplomát, 2015-ben vasdiplomát kapott.

  

Gyászjelentés

Aktuális híreink