BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tutor pályázat

2019. október 5. szombat

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben tanuló hallgatói részére

 

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar a hallgatói tanulmányok sikerének elősegítésére a 2019/2020 I. félévében is ösztönzi kiváló hallgatóit tutor tevékenység vállalására.

A tutorok a félév során egy tantárgy hallgatói számára rendszeres vagy kumulált egyéni és csoportos konzultációs lehetőséget biztosítanak a tantárgy elméleti és gyakorlati anyagából. A tantárgyi tutorok vállalják, kapcsolatban állnak a tárgyat oktató tanárral, amelyet konzultációs napló vezetésével nyilvántartanak, valamint a félév végén munkájukról rövid beszámolót készítenek. Idén először lehet vállalni a tanköri foglalkozások keretén belül tartott konzultációk tartását is tutorként (tanköri tutor).

A tantárgyi tutorok eseténben a tutor tevékenység ellátásához beadott jelentkezésnek tartalmaznia kell:

  • a jelentkező nevét, neptun kódját, szakját, évfolyamát,

  • a szakmai program tervét, indolással, hogy miért lenne fontos az adott tárgyból/témakörből rendszeres vagy kumulált konzultációt tartani

  • a jelentkező kumulált tanulmányi átlagát, a konzultálni kívánt tantárgyból kapott érdemjegy(ek)et,

  • a jelentkező nyilatkozatát, miszerint vállalja, hogy a tutortevékenysége során igazolható módon kapcsolatot tart a tantárgy (egyik) oktatójával,

  • a jelentkező eddigi tutor tevékenységét bemutató összefoglalást.

A tanköri tutorok eseténben a tutor tevékenység ellátásához beadott jelentkezésnek tartalmaznia kell:

  • a jelentkező nevét, neptun kódját, szakját, évfolyamát,

  • a jelentkező kumulált tanulmányi átlagát, a konzultálni kívánt tantárgyból kapott érdemjegy(ek)et,

  • a jelentkező eddigi tutor tevékenységét bemutató összefoglalást

Az elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik az előző félévekben már végeztek tutor tevékenységet (csatolandó a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium, továbbiakban SzASz, elnökének igazolása) illetve Kémszám táborban oktattak avagy egyéb oktatási tapasztalattal rendelkeznek.

A jelentkezést  elektronikusan, pdf formátumban kell a vbk-oktatas@mail.bme.hu e-mail címre beküldeni (tárgy: tutor jelentkezés) 2019. október 16-ig.

A jelentkezőket a Dékáni Hivatal értesíti a döntésről. Csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek a kumulált tanulmányi átlaga eléri a 3,5-et, és a konzultált tantárgyból szerzett érdemjegye legalább jó (4), de lehetőleg jeles (5) és megfelelt a SzASz tárgyi felmérőjén.

A támogatott jelentkezők a tutortevékenységükről szóló beszámoló elkészítése után külön pályázatban tutor ösztöndíjra pályázhatnak, amelynek összege tantárgyanként max. 40000 Ft.

 

Budapest, 2019. október 5.

                                                                                   Dr. Székely Edit

                                                                                   oktatási dékánhelyettes

Aktuális híreink