BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Varga József Alapítvány BME VBK „B&B Analitika” kutatócsoport ösztöndíj pályázat

2019. november 8. péntek

A Varga József Alapítvány pályázatot hirdet BME VBK „B&B Analitika” kutatócsoport ösztöndíj elnyerésére.

 
1. Pályázatot nyújthat be a BME VBK kétfős kutatócsoportja.
2. A támogatott kutatási tématerület: Zsírsavak metabolizmusának vizsgálata kromatográfiás módszerekkel. A támogatás feltétele, hogy a kutatás témavezetője a BME VBK vezető oktatója, kutatója legyen, és a kutatási témát a BME VBK valamelyik tanszéke befogadja.
3. Az ösztöndíj három hónapra, 2019. november 1. – 2020. január 31. közötti időszakra szól.
4. Az ösztöndíj összege: 270.000,- Ft/hó, összesen 810.000 Ft, az alábbi megosztásban:

a. Vezető kutató: 210.000 Ft/hó, összesen 630.000 Ft
b. Beosztott kutató/PhD hallgató: 60.000 Ft/hó, összesen 180.000 Ft

5. Az ösztöndíj két fő részére adható.
6. A pályázathoz csatolni kell:

a. Az ösztöndíjban részesülők szakmai önéletrajzát.
b. A vezető kutató publikációs listáját.
c. Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírását.
d. Az ösztöndíjas időszakra vonatkozó kutatási tervet.

7. A pályázat beadásának határideje: 2019. november 15.

    
A pályázatokat nyomtatott formában a Varga József Alapítvány irodájában kell leadni: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 22. VBK Dékáni Hivatal, Telefon: 463-3571, e-mail: vargaj.alapitvany@mail.bme.hu

  
A pályázatok szakmai értékelése alapján az ösztöndíjat az Alapítvány kuratóriuma ítéli meg, a döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

Aktuális híreink