BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Elhunyt Sallay Péter SzKTT korábbi docense, a kémiai tudományok doktora, aranydiplomás vegyészmérnök

2020. január 3. péntek

Elhunyt Sallay Péter SzKTT korábbi docense, a kémiai tudományok doktora, aranydiplomás vegyészmérnök

Prof. Sallay Péter a BME Vegyészmérnöki Karán a Szerves Kémiai Technológia tanszékén dolgozott egészen nyugdíjazásáig. Először gyakornoki, 1967-től tanársegédi, 1973-tól adjunktusi és végül 1988-tól docensi munakörökben.

1997-ben nyugdíjba vonult és ösztöndíjas kutatóként, valamint egyetemi magántanárként dolgozott tovább a BME-n. Főbb oktatási tevékenységei az Ipari szerves kémia (korábbi nevén Szerves vegyipari alapfolyamatok) elméleti és gyakorlati oktatása, elméleti és gyakorlati jegyzet írásában társszerző. Előadások a témakörből a Mérnöktovábbképző Intézet tanfolyamain, Államvizsga bizottsági tag. Termelési gyakorlat vezetése a Papíripari Vállalat Csepeli Gyáregységében, részvétel a textilkikészítés c. tárgyban, valamint a textilszakmérnöki la-borokban. Külföldi hallgatók képzése Organic chemical technology I, II, III, BSc. IV. évf., elméleti és gyakorlati oktatás; PhD, szakdolgozati és diplomamunka témavezetés. TDK munkák irányítása. Fontosabb kutatási területei Lewis savval katalizált szintézisek, pirilliumsók előállítása; nemionos tenzidek előállítása hidroxi-alkilezéssel és a nyert termékek móltömegeloszlásának vizsgálata valamint gyakorlati felhasználásának tanulmányozása; cellulóz kémiai módosítása, feldolgozása, kikészítése és tulajdonságainak tanulmányozása.

Mintegy 138 publikáció (társszerzőként), 106 előadás, 4 szabadalom, 1 könyvrészlet fűződik a nevéhez. Tagja az MTA Természetes Polimerek Munkabizottságának. 1972-ben műszaki doktori címet szerzett. 1983-ban Kiváló feltaláló arany fokozatát kapta munkája elismeréseképp. 1998-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült. 

2015-ben aranydiplomát kapott.

  

Emlékét örökre megőrizzük!

Aktuális híreink