BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Elhunyt Dr. Kolonits Pál

2022. július 10. vasárnap

Elhunyt Dr. Kolonits Pál

Egyetemi tanulmányait a BME Vegyészmérnöki Karán végezte. Már másodéves egyetemi hallgató kora óta részt vett Dr. Harsányi Kálmán és Dr. Korbonits Dezső vezetésével a BME Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémia Tanszék munkájában. 1958-ban szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét. Az oklevél megszerzése után a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémia Tanszékére került, ahol az 1995-ben történt nyugdíjazásáig folyamatosan dolgozott. Az oktatási feladatok mellett részt vett a tanszéki kutatómunkában is, ahol eleinte preparatív vegyészként dolgozott az alkaloidkémiai kutatócsoportban. Részt vett az emetin nevű alkaloid szintézisének kidolgozásában, mely témában 1967-ben műszaki doktori disszertációt készített. Doktori munkájában az infravörös spektroszkópia mellett már alkalmazta az akkor még újdonságnak számító NMR spektroszkópiát is. Így, amikor a Kar 1968-ban beszerzett egy NMR spektrométert, rábízták a Szerves Kémia Tanszékre telepített berendezés működtetését. Ezt követően folyamatosan részt vett a Kar által beszerzett újabb, immár a kari NMR laboratóriumba telepített NMR spektrométerek üzemeltetésében. A Szerves Kémia tárgy oktatása és laboratóriumi gyakorlatok vezetésén kívül évtizedeken át előadója volt „Az NMR spektroszkópia és alkalmazása a Szerves Kémiában” c. tantárgynak a BME nappali és PhD, valamint az ELTE és a SOTE hallgatói számára. Az NMR spektroszkópiai vizsgálatok során 1995-ben β-amino-amidoximokból előállított heterociklusos vegyületek gyűrű-lánc tautomériája témakörből PhD disszertációt készített. Közel száz tudományos közlemény, több egyetemi jegyzet, három szabadalom szerzője és társszerzője. Nyugdíjba vonulása után is rendszeresen részt vett a Szerves Kémia Tanszék munkájában, 2014-ig folyamatosan megtartotta az NMR előadásait és részt vett a PhD doktoráns képzésben is. Nyugdíjba vonulását követően a Kar címzetes egyetemi docens címmel ismerte el évtizedeken át végzett odaadó tevékenységét.

Gyászjelentés

Aktuális híreink