BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

VBK Kari évzáró 2022

2022. július 22. péntek

VBK Kari évzáró 2022

Címzetes egyetemi docens címet kapott

 

Dr. Ábrányi-Balogh Péter, az ELKH Gyógyszerkémiai Kutatócsoport tudományos munkatársa. Karunkon szerezte okleveles gyógyszervegyész-mérnök oklevelét (2013), és PhD-fokozatát (2014). Munkássága a gyógyszerkémia területén fehérjejelölésre, a szerves kémiában pedig főként multikomponensű reakciókra és reakciómechanizmusok kvantumkémiai értelmezésére irányul. A Válogatott fejezetek a szerves kémiában tárgy egyik kidolgozója és társelőadója. Ezen kívül részt vesz a Szerves foszforvegyületek kémiája és az angol nyelvű Szerves kémia tárgyak előadásában. Koordinátora a ChemLearning online szerves kémiai feladatgyűjteménynek, amely a BME, az ELTE és az SE szerves kémiai tudásanyagát hívatott összefoglalni, valamint elérhetővé tenni hallgatók és oktatók számára a digitális oktatás és önálló tanulás megkönnyítése érdekében.

 

 Dr. Cseh Zsoltné Pálos Andrea az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) osztályvezetője. Az ELTE-n végzett vegyész és angol szakfordító szakon.

2002-től képviseli az OGYÉI-t az EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines) „Certification of Suitability of Ph. Eur.” nemzetközi értékelő-csapatában, ahol a Tudományos Tanácsadó Bizottság tagja. Ezek mellett 2010-től részt vesz az „EDQM CEP Ad Hoc Committee” bizottságában is, amely a hatóanyaggyártók inspekcióját követő döntéseket hozza. Sok éve tanítja lelkesen a Törzskönyvezési ismereteket a gyógyszervegyész-mérnöki mesterszakos hallgatóknak. Oktató és kutató-munkáját magas színvonalon végzi, amit a hallgatók pozitív visszajelzései is alátámasztanak.

 

Dr. Zala Judit karunkon szerezte biológus-mérnöki oklevelét. Ezt követően egyetemi doktori fokozatot szerzett a Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszéken. A szakmai munkássága az orvosi mikológiához, intézményileg pedig az OKI-hoz, mai nevén Nemzeti Népegészségügyi Központhoz kötődik. A mindenkori intézmény Mikológiai osztályát összesen 26 éven keresztül vezette. Külsős tagként rendszeres résztvevője a BME VBK biomérnöki képzésén a Záróvizsga bizottságoknak. Mind BSc mind MSc szinten az egészségvédelmi specializáció bizottságának oszlopos tagja 2002 óta.