BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Dr techn. Vida László nyugalmazott egyetemi adjunktus kollégánk a közelmúltban elhunyt.

2022. szeptember 19. hétfő

Dr techn. Vida László nyugalmazott egyetemi adjunktus kollégánk a közelmúltban elhunyt.

Vida László a Kémiai Technológia, majd a Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék munkatársa volt. Szakterülete a gázkromatográfia, tömegspektrometria és a folyadékkromatográfia voltak.Számos kutató-fejlesztő munkában vett részt, mint az általa kezdeményezett benzin, gázolaj és poliolefin pirolízis projekt, amit a MOL és a TVK megbízásából végeztünk a Pannon Egyetem MOL Tanszékével közösen. A Siemens megbízásából, a MOLARI rendszer létrehozásában végzett munkában is részt vett. A vegyészmérnöki, gépészmérnöki és közlekedésmérnöki oktatásban a kémiai technológia, szénhidrogénipari technológia, illetve műszaki kémia laborokban volt gyakorlatvezető. Előadásokat tartott a kromatográfia témakörében szakmérnöki és mérnök továbbképzési tanfolyamokon. Számos diplomamunka és szakdolgozat készült a témavezetésével, a doktoránsok munkájában felmerült analitikai feladatok megoldásában mindig készségesen segített.

Tagja volt a Nagy Lajos György Dékán úr által felkért un. „junior” bizottságnak, ennek feladata a Kar jövőjét meghatározó teendők megfogalmazása volt. Szókimondása és humora jól ismert volt a kari kollégák körében.

Emlékét megőrizzük!

Dr Tungler Antal ny. egyetemi tanár

Aktuális híreink