BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Felhívás a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület XIV. PhD-Konferenciájára

2017. március 29. szerda

Felhívás a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület XIV. PhD-Konferenciájára

A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület kiemelt küldetése a tudományos pályájukon elindult PhD-hallgatók, az azt tervező egyetemisták és a fiatal kutatók szakmai segítése. E célból az elmúlt években tizenhárom tanácskozást szervezett az Egyesület és az azokon elhangzott előadásokat- tizenhárom kötetben – megjelentette. (Ezek a PEME honlapján olvashatók).

 

A PEME a sikeres tudományos pálya megalapozását és a jövő vezető kutatói kinevelését most is támogatni kívánja azzal, hogy 2017. április 06-án (csütörtökön) nemzetközi tudományos konferenciát szervez a fiatal kutatók  számára. Az elhangzott előadások alapján készült tanulmányokat (lektorált, ISBN számmal ellátott) elektronikus kötetben hamarosan megjelenteti.

 

A résztvevőket  a tudományos pályára való felkészülésben a szekció elnökségek vezető kutatói szakmai tanácsaikkal, s a jövőre vonatkozó javaslataikkal is segítik a tanácskozás során. Mindezek mellett mentori kapcsolatok kiépítésére is lehetőséget kaphatnak a fiatal kutatók.

 

E konferencián szívesen látják az összes hazai és határon túli fiatal magyar kutatót és doktori cselekményben részt vevő hallgatót, valamint a tudományos pályára készülő mesterszakos diákokat is.

 

Az országos nemzetközi tudományos tanácskozásra Budapesten, a XI. ker. Zsombolyai u. 6. alatt,

 

2017. április 06-án, csütörtökön 10-18 óra között kerül sor.

 

Előadással és/vagy poszterekkel nevezhetnek az alábbi tudományterületeken és témakörökben folyó PhD-képzések résztvevői, fiatal kutatók és tudományos pályára készülő egyetemi hallgatók:

 

-         Gazdaság- és szervezéstudományok

-         Társadalom- és természettudományok

-         Művészettudományok, irodalomtudományok, klasszikus- és modern filológia

-         Orvos- és egészségtudományok

-         Alkalmazott tudományok, tréning- és terápiakutatás

-         Műszaki- és hadtudományok

-         Föld- és környezettudományok, Tájépítészet

-         Pszichológia, Szociálpszichológia - Pedagógia – Kommunikáció - Filozófia

-         Jogtudomány (elmélet, jogalkotás, jogalkalmazás)

-         Történelem – Politológia – Szociológia – Néprajz - Helytörténet

-         Andragógia, Gerontológia – Gerontagógia

-         Hittudomány

-         Interdiszciplináris  kutatások

 

Hagyományaink szerint a konferenciát plenáris üléssel indítjuk, amelyen aktuális tudománypolitikai előadás hangzik el, majd a fiatal kutatók szekcióüléseken mutatják be vizsgálataikat, illetve posztereiket. Az előadások 15 percesek, amelyeket szekcióviták követnek.

  

 A tudományos tanácskozásra valamennyi fiatal kutató, tudományos érdeklődésű mesterszakos hallgató bármelyik meghirdetett témakörrel jelentkezhet. A jelentkezések alapján a PEME Szakmapolitikai Műhelyei által felkért vezető kutatók tesznek javaslatokat a téma elfogadására, s a szekciókba való besorolásra. Jelentkezni maximum 3 oldalas tudományos vázlattal, (amelyben lehetőség szerint fogalmazódjék meg a kutatás eredményeinek tervezhető hasznosulási terepe is) és rövid (8-10 soros) szakmai „életút – mérleg”-gel, vagy tervvel, valamint poszter-elképzeléssel lehet. (A poszter készítés szabályairól részletes információ található a PEME honlapján!)

 

E rendezvényükkel a tudományos eredmények bemutatásához fórumot és lektorált megjelenési lehetőséget kívánnak biztosítani a jelentkezőknek. A konferencián elhangzott előadás alapján készített végleges tanulmány, vagy poszter elektronikus úton való leadásának határideje 2017. április 24. Az előadás alapján írt TANULMÁNY: minimum 5, maximum 12 A/4 oldal, Cambria betűtípus, 11-es betűméret, szimpla sorköz,  hivatkozás az akadémiai rend szerint készüljön Word formátumban. (Képeket, grafikonokat tartalmazhat, de egy tanulmány terjedelme a 300 KB-ot nem haladhatja meg.)

 

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol nyelven is, azonban az előadást a magyar anyanyelvű egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell megtartaniuk. Határon túli hallgatók esetében a magyar mellett az angol nyelvű prezentáció is megengedett. Az elektronikus könyvben megjelenő tanulmányok nyelve magyar. Minden jelentkező csak egyszer adhat elő, de társszerzőként több előadott tanulmányt is jegyezhet.

 

A részvételi díj: 15.000,- Ft/fő.

  

Jelentkezési határidő: 2017. április 02.

  

A Jelentkezési lapot (mely a honlapról is letölthető), a fentebb jelzett tudományos vázlatot és az

„életút-mérleg”-et a következő címre kérjük küldeni: office@peme.hu. Érdeklődni ezen az e-mail címen, illetve a 30-494-8456 telefonszámon lehet.

 

A szervezőbizottság az előadások vagy poszter-tervek elfogadásáról április 03-án értesíti a jelentkezőket. A részvételi díjat az értesítést követően, de legkésőbb április 05-ig kell átutalni a következő  bankszámlára:

PEME OTP 11705008-20484109

(Az átutalást legkésőbb a konferencia megkezdéséig igazolni kell. Az elfogadott jelentkezés utáni esetleges visszalépés esetén a szervezők a jelentkezési díj 50%-ára igényt tartanak.)

 

Tisztelt Fiatal Kutató Kolléganő/Kolléga!

Szeretnénk azt, ha - az eddigi konferenciákhoz hasonlóan - most is magas szintű szakmai tanácskozás részesei lehetnénk, és azt is, hogy Egyesületünk e konferenciával, előadási készségei fejlesztésével kapcsolatos tanácsok adásával és tanulmánykötettel is segíthetné az Ön tudományos jövőjét.

 

Az Elnökség nevében szeretettel várjuk jelentkezését!

 

  

Dr. Demetrovics János

Dr. Mező Ferenc

Dr. Koncz István

akadémikus, tiszteletbeli elnök

tudományos alelnök

elnök

 

Felhívás

Jelentkezési lap

Aktuális híreink