BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Elérhetőek a VBK ajánlásai az ÚNKP-17 pályázatra vonatkozóan

2017. május 17. szerda

Elérhetőek a VBK ajánlásai az ÚNKP-17 pályázatra vonatkozóan

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat - ÚNKP-17-1

 

Cél: Alapszintű kutatói kompetenciák fejlesztése, MSc tanulmányokra való felkészülés. A 10 hónapos ösztöndíj végére a kutatási terv biztosítsa a 2018-as kari TDK-konferencián való sikeres részvételt. 5 hónapos ösztöndíj várhatóan 2018. januárban záróvizsgázó hallgatóknak adható, ekkor a cél az ösztöndíj végén a VBK MSc képzéseire való felvételi követelmények szerint többletpontot érő szakmai-tudományos munka (közlemények, szóbeli- és poszterelőadások, demonstrátori munka).

 
Minimumkövetelmény: A pályázati útmutatóban a csatolandó mellékletek között szerepel egy kutatási témavezetői ajánlás. Ez alatt azt értjük, hogy a témavezető röviden mutassa be a már eddig is végzett hallgatói kutatói tevékenységet egy oldalban, ha volt ilyen (ez lehet TDK munka, egyéni feladat, vagy egyéb kutatási tevékenység), vagy ha ilyen előzmény nem volt, akkor a hallgató eddigi eredményeivel röviden támassza alá, hogy mi biztosítja a pályázat elnyerése esetén a sikeres munkát.

 
Végcél:
A 10 hónapos ösztöndíj végén a témavezető igazolja, hogy a hallgatói munka eredménye-képpen az őszi TDK-konferenciára beadható pályamű kutatási eredményei megszülettek.
5 hónapos ösztöndíj várhatóan 2018. januárban záróvizsgázó hallgatóknak adható, ekkor a cél az ösztöndíj végén a VBK MSc képzéseire való felvételi követelmények szerint a kutatómunka többletpontot érő szakmai-tudományos eredményekhez vezessen (közlemények (3), poszter (2), szóbeli előadások (2)).

 

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjpályázat - ÚNKP-17-2

 

Cél: Kutatói kompetenciák fejlesztése, PhD-tanulmányokra való felkészülés.

 

Minimumkövetelmény: A pályázati útmutatóban a csatolandó mellékletek között szerepel egy kutatási témavezetői ajánlás. Ez alatt azt értjük, hogy a témavezető röviden mutassa be a már eddig is végzett hallgatói kutatói tevékenységet egy oldalban, ha volt ilyen (ez lehet TDK-munka, egyéni feladat, vagy egyéb kutatási tevékenység), vagy ha ilyen előzmény nem volt, akkor a hallgató eddigi eredményeivel röviden támassza alá, hogy mi biztosítja a pályázat elnyerése esetén a sikeres munkát.

 

Végcél: Az ösztöndíj végére a kutatási terv biztosítsa, hogy az Oláh György Doktori Iskola felvételi pontrendszerének megfelelően, a 2.c[1] illetve 2.g[2] kategóriáiban a támogatott pontjai 5 hónapos támogatási időszak esetében legalább 5 ponttal, 10 hónapos támogatási időszak esetében legalább 10 ponttal legyenek nagyobbak, mint a pályázat benyújtásakor. Az ösztöndíjas kérésére az ösztöndíj végén a témavezető igazolást adhat ki arról, hogy a hallgató munkája eredményeképpen az őszi (2018. évi) TDK-konferenciára beadható pályamű kutatási eredményei megszülettek. Ez a 2.c kategória alapján öt ponttal járul hozzá a hallgató teljesítményének értékeléséhez.[1] 2. c kategória: BME TDK konferencián tartott előadás 5 pont, I. vagy II. díjért +10 pont,

III. díjért +5 pont; (Külső jelentkezők esetén hasonló tudományos eredmény igazolása és bizottsági állásfoglalás)

[2] 2. g kategória: Közlemény: originális referált folyóiratban megjelent vagy elfogadott értéke 10 pont. Amennyiben a folyóirat hatásfaktorral (IF) rendelkezik a folyóirat IF függvényében további többletpontokat (T) kell számítani, melyek értéke IF≥1 esetén 10 pont. 0 < IF < 1 esetén a többletpont az alábbi képlettel számítandó: T=10xIF. Így az adott közlemény értéke (10 + T). A közleményre adott aktuális pontszámot a felvételi bizottság állapítja meg figyelembe véve a mellékletben megadandó (és a témavezető által elfogadott) szerzői arányt, mellyel beszorzandó a közlemény (10 + T) értéke. A szerzői arány meghatározásakor a doktori fokozatszerzésnél használatos módon kell eljárni: azaz a doktori fokozattal nem rendelkező hazai szerzők közötti százalékos részesedést kell megadni, felhasználva a fokozatszerzési eljárásnál használatos űrlapot.

Konferencia-előadás, a bizottság döntése szerint, de max. 5 pont, ha a pályázó tartotta (egyéb előadásért, poszterért nem jár pont, de meg kell adni az adatokat). Több előadás esetén akkor jár többször 5 pont, ha az előadások anyaga (a melléklendő abstract szerint) különböző.

Forrás: http://www.ch.bme.hu/oktatas/doktori_kepzes/olah-gyorgy-doktori-iskola/doktorans-felveteli/

 

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj - ÚNKP-17-3

 

Ph.D. hallgatók:
Cél: A doktori cselekményindítás minimumkövetelményéhez képesti (publikációs) többletteljesítmény elérésének elősegítése:
A doktori cselekményindítás minimumkövetelménye két 50% feletti IF cikk. Azaz cél, hogy a doktori cselekményindításra a pályázónak legalább három 50% feletti IF cikke legyen.

 

PhD első éves:
Minimumkövetelmény: egy 50% feletti IF cikk
Végcél: A kutatási terv biztosítsa, hogy az ösztöndíj végére egy további 50% feletti részesedésű IF cikk kísérleti anyaga összeálljon. A teljesítést a témavezető igazolja.

 
PhD felsőbb éves:
Minimumkövetelmény: négy publikáció (közlemény és konferencia-előadás), amelyből legalább egy 50% feletti IF-os közlemény, egy második IF-os közlemény (ez lehet 50% alatti is), és a maradék kettő lehet bármilyen közlemény, előadás vagy poszter.
Végcél: A kutatási terv biztosítsa az ösztöndíj végére, hogy egy az 50% feletti részesedésű IF cikk elfogadásra kerüljön (erről igazolást kell majd mellékelni). Harmadéves doktoráns esetén elvárás, hogy az ösztöndíj befejezését követő első HBDT ülésre a doktori cselekmény elindításra kerüljön.

 
Doktorjelöltek:
Cél: A doktori értekezés benyújtásához szükséges minimumfeltételekhez képesti (publikációs) többletteljesítmény elérésének és az ösztöndíj végére a doktori értekezés elkészülésének elősegítése
Minimumkövetelmény: négy közlemény, amelyből legalább kettő 50% feletti IF-os közle-mény, a harmadik egy IF-os közlemény (ez lehet 50% alatti is), a negyedik bármilyen közlemény (a harmadik és negyedik közlemény kiváltható összesen egy harmadik 50% feletti IF-os közleménnyel, vagy amennyiben a két IF-os 50% feletti részesedésű cikk IF-összege meghaladja a 8-at, a harmadik és negyedik közlemény is bármilyen lehet).
Végcél: A kutatási terv biztosítsa, hogy az ösztöndíj végére egy további 50% feletti if-os közlemény elfogadásra kerüljön az ösztöndíj végéig, és az ösztöndíj befejezését követő három hónapon belül a doktori értekezés házi védésére sor kerüljön.

 

Extra kutatási teljesítmény értelmezése:

 
PhD hallgatók:
Az ösztöndíjas időszakra vállalt közleményért, csak akkor számolható el kredit a PhD képzés keretében, ha a közlemény IF-a meghaladja a 4-et, s a pályázó részvétele meghaladja az 50%-ot (azaz a többletteljesítmény minőségileg mutatható ki) Az ösztöndíjas időszakra vállalt konferencia részvételért kreditpont nem számolható el. Erről a pályázó a szakmai beszámoló benyújtásakor nyilatkozik.
Az ösztöndíjas időszakra vállalt közlemény nem lehet a cselekményindításhoz szükséges két közlemény egyike. Erről a pályázó a szakmai beszámoló benyújtásakor nyilatkozik.

 
Doktorjelöltek:
Az ösztöndíjas időszakra vállalt közlemény csak akkor lehet az értekezés beadásához szükséges négy közlemény egyike, ha az IF-a meghaladja a 4-et. Erről a pályázó a szakmai beszámoló benyújtásakor nyilatkozik.
Mindkét pályázatnál:
Az ösztöndíjas időszakban vállalt kutatómunka lehet a doktori értekezés alkotó része, pl. ötödik közleményként, vagy bizonyítottan minőségi (4-es IF-t meghaladó) paraméterekkel. Erről a pályázó a szakmai beszámoló benyújtásakor nyilatkozik.
Az ösztöndíjas időszakban vállalt kutatómunka lehet a doktori értekezéstől független terület is.
Az ösztöndíjas időszakban vállalt kutatómunkáért az ösztöndíjas nem kaphat más forrásból (pl. pályázat, K+F szerződés, stb.) jövedelmet.

 

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj - ÚNKP-17-4

 

Posztdoktor I:

Cél: A habilitációhoz szükséges publikációs tevékenység elősegítése

Minimumkövetelmény: a habilitációs publikációszám és összhatás feltételének 66%-os megléte (hivatkozást nem vizsgálunk).

Végcél: A kutatási terv biztosítsa, hogy az ösztöndíj végére két IF-os közlemény elfogadásra kerüljön. A közlemények értékelésekor a minőségi szempontokat (IF>4), illetve a jelölt meghatározó részvételét mutató jellemzőket (első szerző, illetve különösen a PhD-t követő 4. évben levelező szerzőség) a Bizottság, mint az elkövetkezendő habilitáció minőségi paramétereit fokozottan veszi figyelembe.

 

Posztdoktor II:

Cél: Az MTA doktorihoz szükséges publikációs tevékenység elősegítése

Minimumkövetelmény: habilitáció, vagy a habilitáció publikációs feltételének (közleményszám, összhatás, független hivatkozás) megléte.

Végcél:  A kutatási terv biztosítsa, hogy az ösztöndíj végére három IF-os közlemény elfogadásra kerüljön. A pályázó a közlemények levelező (csillagos) szerzője kell, hogy legyen. A közlemények értékelésekor a Bizottság a minőségi szempontokat (IF>4) is figyelemmel kíséri. 

 

A habilitációs követelmények itt érhetőek el: http://doktori.bme.hu/habilitacio.htm

Figyelem! Az innen letölthető szabályzat az MTA doktori cím kritériumait tartalmazza. A habilitációhoz ez itt előírt feltételek felének kell megfelelni.

 

Például vegyészként az "Anyagtudomány és műszaki kémia" területén MTA doktori cím kritériuma: 30 IF-os cikk, 40 össz IF és 200 független hivatkozás.
A habilitáció kritériuma ennek a fele: 15 IF-os cikk, 20 össz IF és 100 független hivatkozás.

PD I. kategóriában ezek alapján: 10 IF-os cikkel, 13,2 össz IF-al lehet pályázni, mivel a független hivatkozást nem vesszük figyelembe.

PD II. kategóriában ezek alapján: 15 IF-os cikkel, 20 össz IF-al és 100 független hivatkozással lehet pályázni.

Aktuális híreink