BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Dr. Szarka András vette át a gazdasági dékánhelyettesi posztot

2017. augusztus 1. kedd

Dr. Szarka András vette át a gazdasági dékánhelyettesi posztot

2017. augusztus 1.-től Dr. Szarka András, az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék egyetemi tanára vette át a gazdasági dékánhelyettesi posztot. 

 

Az új dékánhelyettes fontos feladatának tartja a kar oktatási és kutatási eredményeinek bemutatásával bemutatni a feladatok eredményes teljesítéséhez szükséges költségvetési források iránti igényt, valamint annak bemutatása, hogy a minőségi K+F+I tevékenység, az e tevékenységet folytató kutatócsoportok felelős gazdálkodási önállóságán, a többletteljesítményt nyújtó oktató-kutató és nem-oktató kollégák anyagi és erkölcsi elismerésén alapul. Az anyagi és erkölcsi elismerés mellett feladatának tartja az egészséges, munkavégzésre alkalmas, kényelmes munkakörnyezet, a problémamentes közműellátás, a modern műszerpark kialakítását és fenntartását. Fontos, hogy egymást kiegészítő műszerparkot építsünk fel, amelyet egymás rendelkezésére tudunk bocsátani, egymásnak technikai segítséget tudunk nyújtani.

Kölcsönösen előnyös ipari kapcsolatokra, minél szorosabb ipari együttműködésekre kell törekedni. A kutatási együttműködések mellett fontos az ipari oktatási együttműködés is.

Kiemelt feladatának tekinti a megfelelő kutatói, oktatói utánpótlás biztosítását.

  

Gratulálunk Dr. Szarka András kinevezéséhez! Dékánhelyettesi munkájához sok sikert kívánunk!

   

Dr. Szarka András elérhetőségei:

E-mail cím: vegyeszd@mail.bme.hu

Telefonszám: 463-1229

 

Aktuális híreink