BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Kiemelt posztdoktori kutatói ösztöndíj pályázat

2017. július 28. péntek

Kiemelt posztdoktori kutatói ösztöndíj pályázat

A Varga József Alapítvány pályázatot hirdet BME VBK kiemelt posztdoktori kutatói ösztöndíj elnyerésére.

 

 1. Pályázatot nyújthat be a BME VBK 45 évnél fiatalabb habilitált teljes állású docense, aki a megpályázott időszakban nem részesül más támogatótól posztdoktori ösztöndíjban.

 2. A pályázatok értékelésénél a kutatási terven kívül az alábbi szempontokat veszi figyelembe a kuratórium: a) Az eddig megjelent tudományos közlemények száma, impakt faktora, idézettsége a MTA tudományági doktori követelményeinek megfelelően. b) A pályázat beadásának a feltétele a doktori követelmények legalább 80%-os teljesítése.A pályázók között a BME VBK tudományos dékánhelyettese, HBDT elnöke és az Oláh György Doktori Iskola vezetőjéből álló bizottság által felállított rangsor.

 3. Az ösztöndíj 12 hónapra, 2017. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. közötti időszakra szól.

 4. Az ösztöndíjas időszak a szakértői bizottság javaslata alapján azonos feltételekkel további 12 hónapra egyszer meghosszabbítható, ha a támogatás első évében az ösztöndíjas az MTA Doktori értekezését benyújtotta az MTA felé.

 5. Az ösztöndíj összege: 150.000,- Ft/hó.

 6. Az ösztöndíj egy fő részére adható.

 7. A pályázathoz csatolni kell:

 • a. Szakmai önéletrajz

 • b. Publikációs lista

 • c. Az eddig folytatott kutatómunka rövid leírása, az eddig megjelent tudományos közlemények impakt faktor, illetve az idézettség feltüntetésével történő felsorolása.

 • d. Az ösztöndíjas időszakra vonatkozó kutatási terv.

  

A pályázat beadásának határideje: 2017. augusztus 22.

  

A pályázatról további információk az Alapítvány honlapján találhatóak:

http://www.ch.bme.hu/magunkrol/VJA/palyazatok/

  

A pályázatokat nyomtatott formában a Varga József Alapítvány irodájában kell leadni:
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 22. VBK Dékáni Hivatal,
Telefon: 463-3571, e-mail: vargaj.alapitvany@mail.bme.hu

  

A pályázatok szakmai értékelése alapján az ösztöndíjat az Alapítvány kuratóriuma ítéli meg, a döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

  
 
Dr. Nagy József
a kuratórium elnöke

Aktuális híreink