BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Elhunyt Dr. Mihályi János a volt Vegyipari Géptan Tanszék oktatója

2017. augusztus 23. szerda

Elhunyt Dr. Mihályi János a volt Vegyipari Géptan Tanszék oktatója

Dr. Mihályi János 1965–től kezdve, a Vegyipari Géptan Tanszék alapító tagjaként oktatta a vegyész hallgatókat a gépészeti ismeretekre.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a színvonalas rajztermi gyakorlati anyagok összeállításában, tovább-fejlesztésében, amelyeket speciálisan a vegyészmérnöki igényeknek megfelelően formált. Anyagait a mai napig használjuk.

 Gépelemek előadásait szintén a vegyészmérnök-képzéshez igazodva állította össze. Bekapcsolódott az angol nyelvű oktatásba is, a Mechanical Engineering tárgy műszaki mechanika és gépelemek tárgykörének az előadója volt.

 Oktató-nevelő munkáját nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel végezte, gyakorlatvezetése mintaszerű volt. Előadóként és gyakorlatvezetőként is magas szintű, a hallgatók által is elismert oktató-nevelőmunka jellemezte tevékenységét. Mindannyian, a kollégái is sokat tanulhattunk tőle.

 Minden alkalmat megragadott az alkotó jellegű mérnöki munka, ezen belül is a konstrukciós feladatok propagálására. Ő maga  jó példával járt elő, megbízásos munkáit elméleti megalapozottsággal, színvonalasan, szabadalomképes megoldásokkal alakította ki.

Egyik tervezési munkáját egyetemi doktori fokozattal értékelték.

 Összefoglalva a lényeget: kiváló oktató és ízig-vérig MÉRNÖK volt.

Emellett szókimondó, őszinte és nagyon kedvelt kollégánk volt, szerette az életet, társaságában mindenki kellemesen érezte magát.

Magunk között úgy emlegettük, hogy ő a NAGY MIHÁLYI.

  

  

Emlékét megőrizzük.

 

 

(Lukenicsné dr. Kápolnás Zsuzsanna, 2017. augusztus 15.)

Aktuális híreink