BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - TDK tevékenységhez köthető publikációs tevékenység támogatására

2017. október 5. csütörtök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - TDK tevékenységhez köthető publikációs tevékenység támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységhez köthető
publikációs tevékenység támogatására

  

A BME Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottsága (ETDB) a nappali tagozatos osztatlan, BSc-, MSc- vagy PhD-képzésben résztvevő hallgatók számára pályázatot hirdet.

  

I.     Pályázati feltételek

  

 • Támogatás tárgya: Egyszeri pénzügyi segítség nyújtása a BME TDK konferencián színvonalas munkát bemutató hallgatók TDK munkájához kapcsolódó hazai vagy nemzetközi konferencián történő részvételéhez, vagy szakfolyóiratokban való publikálásához.

 • Támogatás fajtája: TDK Publikációs Támogatás, amely Európán belüli konferencián való részvétel és cikk publikációs költségének fedezésére fordítható. Konferencia-publikációk esetén 2 dologra is lehet egyszerre pályázni az utazási, a szállás és a részvételi költségek tekintetében.

 • Pályázni jogosultak köre: Elsősorban a BME-vel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos BSc-, MSc-szakos vagy az osztatlan képzésben részesülő hallgatók, másodsorban I. éves doktorandusz (PhD-) hallgatók. Előnyt jelent a BME TDK konferencián elért helyezés és egyéb díjazás. Egy publikáció esetén egy hallgató pályázhat.

 • A támogatás összege: Pályázatonként maximum 200.000.- Ft. (Magasabb összeg egyedi elbírálás alapján.)

 • A kötelezettségek teljesítésének igazolására jogosultak köre:  A BME Karain működő kari TDK bizottságok elnökei és titkárai.

   

 II.   Pályázati anyag

  

 • A pályázat tartalmazza a jelentkező nevét, Neptun kódját, e-mail címét, karát, amelyen tanul, képzési szintjét, és ha van, szakirányát (a kitöltendő pályázati űrlapot lásd a mellékletben).

 • A pályázatban meg kell jelölni a támogatási igény célját (konferencia esetében: cím, helyszín, időpont; cikk esetében: folyóirat neve és kiadója) és összegét.

 • A pályázathoz csatolni kell:

-   a sikeres TDK szereplést (és ha van helyezést, illetve díjakat) tanúsító oklevél kari TDK Elnök vagy Titkár aláírásával hitelesített másolatát;

-   igazolás arról, hogy a hallgató jelentkezését a konferenciára elfogadták, ill. hogy a beküldött cikket megjelenésre elfogadták. Ezt az iratot a TDK- vagy PhD-konzulens aláírásával hitelesíti az olvasható név és beosztás fölött.

-   magát a publikáció a köszönetnyilvánítással: "Az eredmények közzétételéhez anyagi hozzájárulást nyújtott a BME Tudományos Diákköri Bizottságának TDK pályázata.” vagy angolul: "The publication of the work reported herein has been supported by ETDB at BME.”

 

 • Amennyiben a hallgatónak elfogadott konferencia előadása van, akkor csatolni kell az ezt igazoló iratot.

 • A TDK Publikációs Támogatás odaítéléséről ekkor dönt a Bizottság.

   

 III.  Eljárási szabályok

 

 • A pályázatokat kinyomtatva az ETDB elnökéhez Dr. Veress Árpádhoz (averess@vrht.bme.hu, Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék, J épület 426. vagy titkárság 421.) kell eljuttatni.

 • A jelentkezés folyamatos, a támogatás odaítéléséről lehetőség szerint 1 héten belül döntés születik.

 • A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a jobb TDK-eredményt elért hallgatók; azok, akik több TDK-dolgozatot adtak be; akik nemzetközi konferenciára jelentkeznek, vagy nemzetközi szakfolyóiratban publikálnak, ill. akik nemcsak részvevők, hanem előadók is egy konferencián.

 • A döntésről jegyzőkönyv készül.

  

A kifizetés az eredeti számla leadása ellenében történik, de minden kiutazást jóvá kell hagyatni a Kancelláriával még az utazás megkezdése előtt. Számla esetén a vevő: BME, Budapest, 1111, Műegyetem rkp. 3. Beadott és még el nem bírált pályázat esetén is szükséges előzetes egyeztetés az Egyetem által el nem fogadható számlák és dokumentumok következtében kialakuló kellemetlenségek és elutasítás elkerülése érdekében. Ez ügyben a gazdasági ügyintézőhöz (jelenleg: Megyei Krisztinához (KTH Gazdasági Csoport, Telefon: (+36) 1 463-4090, megyei.krisztina@kth.bme.hu) majd a jövőben, 2017. szept. 1.-től: Zsigmond Katalinhoz (Rektori Kabinet, +36 1 463-2290, K épület 1. emelet 14/D (iroda), zsigmond.katalin@mail.bme.hu) kell fordulni.

  

Pályázati űrlap

Pályázati felhívás  

 

 

Budapest, 2016. május 06.

  

  

 

                                                                                                      Dr. Veress Árpád sk.

                                                                                                         egyetemi docens        

                                                                                                         az ETDB elnöke

 

Aktuális híreink