BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések – VEKOP-2.2.1-16

2017. december 12. kedd

Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések – VEKOP-2.2.1-16
A felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A pályázati program a közép-magyarországi tudásalapú gazdaság fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.
 

A pályázatok benyújtása:

Pályázatok benyújtására 2017. február 1-től 2018. december 30-ig van lehetőség online módon, az elektronikus kitöltő programon keresztül. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. március 28.
 • 2017. május 31.
 • 2017. augusztus 31.
 • 2017. november 30.
 • 2018. február 30.
 • 2018. június 30.
 • 2018. december 30.

 

A pályázók köre:

A felhívás csak konzorciumi formában pályázható. A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet, a konzorciumi tagoknak a Közép-Magyarország régió területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkezniük. 

 

Pályázhatnak:

 • magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, legalább 1 főt foglalkoztatnak;
 • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok;
 • költségvetési kutatóhelyek és ezek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek;
 • egyházi és magán felsőoktatási intézmények.

 

Támogatható tevékenységek:

 • önállóan támogatható az alapkutatás, az ipari kutatás és a kísérleti fejlesztés
 • kötelező, de önállóan nem támogatható a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele (kötelező nyilvánosság biztosítása)
 • választható, de önállóan nem támogatható a projekthez szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása, a szükséges alapinfrastruktúra fejlesztése, valamint az eszközbeszerzés, meglévő eszközök átalakítása, továbbfejlesztése, immateriális javak beszerzése

 

A támogatás további fő feltételei:

 • A támogatást igénylőnek az alábbi háromból legalább két vállalást teljesítenie kell: (a) üzleti hasznosíthatóság a K+F+I árbevétel és a támogatás meghatározott arányával mérve, (b) a K+F+I ráfordítások szintjének megőrzése, (c) iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus előállítása.
 • A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő, regionális beruházás esetén az érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 
 • A támogatási kérelemnek rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató szakpolitikai véleményével.
 • A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg, igényelhető összeg:

 • A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,64 milliárd Ft. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege pályázatonként minimum 300 millió Ft, maximum 800 millió Ft. Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 30 millió forint támogatást kell igényelnie. A támogatás intenzitása a projekt konzorciumi tagjaitól és jellegétől függően változik.

 

A pályázati felhívás teljes szövege: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-221-16-versenykpessgi-s-kivlsgi-egyttmkdsek

Aktuális híreink