BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Felhívás Tudományos Diákköri Konferenciára

2018. július 2. hétfő

Felhívás Tudományos Diákköri Konferenciára

A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán a 2018/2019. tanévben

 
2018. november 14-én (szerdán)

 
kerül megrendezésre a Tudományos Diákköri Konferencia. A konferencián a BME graduális (BSc, MSc és levelező) képzésében tanuló hallgatók vehetnek részt; külsős hallgatók csak abban az esetben, ha TDK-munkájukat a BME VBK-n végezték. Idén először az angol nyelvű képzésben részvevő hallgatók is bemutathatják eredményeiket a konferencián, melyre témavezetőjük kezdeményezésére és támogatásával egyénileg jelentkezhetnek a kari Tudományos Diákköri Bizottság (TDB) titkáránál.

 
A dolgozatot benyújtó diákoknak és témavezetőiknek egy külön adatlapon nyilatkozniuk kell arról, hogy eredeti munkáról van szó. A többlépcsős képzésben résztvevő, BSc-fokozatot megszerzett hallgatóknak még arról is nyilatkozniuk kell, hogy a benyújtásra kerülő TDK-dolgozatuk a szakdolgozatukhoz képest új tudományos eredményeket is tartalmaz.
A konferenciára való jelentkezés határideje (a jelentkezési lap on-line kitöltésével és az összefoglaló beküldésével):

 
2018. szeptember 28. (péntek)

 
A hallgatók on-line az egyetemi TDK-honlapon (http://tdk.bme.hu/) jelentkezhetnek 2018. szeptember 1. és 28. között. A jelentkezési lap on-line kitöltésével egyidejűleg beadandó dolgozat összefoglalója még módosítható a dolgozat beadási határidejéig. A dolgozatok szekcióba sorolása előzetesen az on-line jelentkezéskor beküldött összefoglalók alapján történik, így megfelelő összefoglaló nélkül a jelentkezés érvénytelen.

 
A TDK-dolgozat, a végleges összefoglaló és egyéb űrlapok (l. a következőkben) beadási határideje a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon:

 
2018. október 15. (hétfő)

 
A késedelmes beadókat a TDB pontlevonással sújtja (l. alább)! Amennyiben az on-line jelentkezés után nem kerül sor a dolgozat beadására, a jelentkezés automatikusan törlésre kerül.


A TDK-konferenciára való jelentkezéshez a következők beadása szükséges:
 

2018. szeptember 28-ig (elektronikusan):

 •  on-line jelentkezési lap kitöltése (http://tdk.bme.hu/),
 •  a dolgozat szekcióba sorolásához megfelelő tartalommal bíró összefoglaló beküldése.

 

2018. október 15-ig:

 • dolgozat beadása 1 nyomtatott példányban,
 • kitöltött és aláírt adatlap 2 példányban, amelyeken két (az első és a második helyen) javasolt szekció megjelölése kötelező!
 • egyoldalas összefoglaló a megadott minta szerint, kizárólag RTF-formátumban, e-mailben
 • (torincsi@mail.bme.hu)
 • dolgozat elektronikus formában (egyetlen PDF-fájlként) e-mail-ben (torincsi@mail.bme.hu)

 

Az egyoldalas összefoglaló formátuma, az adatlap és a bírálati szempontok letölthetők a
http://www.ch.bme.hu/kutatas/TDK/ címről.

 
A dolgozat formai követelményei:
- A dolgozat oldalszámát korlátozó követelmény nincs.
- A dolgozatot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel és 2,5
cm-es margóval kell elkészíteni.
- A pályamunkát PDF-ben kell feltölteni és elküldeni. Maximális mérete 10 MB lehet.
 

Titkosított pályamunka nem nevezhető!

 
A szekciókat a beérkezett dolgozatok témájától és számától függően alakítja ki a kari TDB, figyelembe véve az adatlapon kötelezően javasolt szekciókat. Kellő számú dolgozat (min. 5 db) hiányában a be nem sorolható dolgozatokat olyan szekcióba irányítjuk, amely szakmailag a dolgozatok témájához legközelebb áll. A szekciókat a TDB úgy alakítja ki, hogy 15-nél több dolgozat semmiképpen se legyen egyikben sem. A szekciók kialakításával kapcsolatban reklamációt a TDB nem fogad el! A korábbi évek szekcióit a programfüzetek tartalmazzák, melyek a http://www.ch.bme.hu/kutatas/TDK/ oldalról elérhetők.
 

Tervezett szekciók (ezekből kérünk az adatlapon kettőt megjelölni):

 • analitikai kémia
 • fizikai kémia
 • anyagtudomány
 • kémiai technológia
 • biokémia
 • kémiai és bioinformatika
 • biotechnológia
 • polimerkémia és -technológia
 • elméleti kémia
 • szerves kémia
 • élelmiszer-tudomány
 • vegyipari műveletek

 
Az előadások hossza 10 perc (amit Microsoft Office PowerPoint 2007–2016 programmal kérünk elkészíteni), ezt 5 perc vita követi.

 
A dolgozatokat a fentiekben felsorolt mellékletekkel együtt 2018. október 15-én 12:00 óráig a kari TDB-titkárnak, Mészárosné dr. Tőrincsi Mercédesznek (Szerves Kémia és Technológia Tanszék, CH ép. 130 /megközelíthető az épület hátsó lépcsőházából/) kell leadni. Az adatlap és/vagy az egyoldalas összefoglaló határidőn túli és/vagy nem megfelelő formátumú leadásáért egyszeri 3 pontos levonást, a dolgozat határidőn túli leadásáért pedig munkanaponként 3 pont levonást alkalmazunk!

 
A hallgató – külön kérésére – a dolgozatára és előadására kapott pontszámokat a Kari TDB titkárától a konferenciát követően e-mail-ben megkaphatja. A pontszámokkal és a konferenciával kapcsolatos kifogásokat, javaslatokat és megjegyzéseket kérjük, hogy a konferencia után írásban/e-mail-ben a TDB titkárának küldjék meg (torincsi@mail.bme.hu). A konferencia szervezésére és megrendezésére vonatkozó észrevételeket a TDB a soron következő ülésén megtárgyalja.

 
A konferencián kiemelt első, első, második és harmadik díjat elért hallgatók részt vehetnek a 2019 tavaszán megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK).

 
A http://otdt.hu/hu/szekcio-felhivasok oldalon olvashatóak a szekciókra vonatkozó információk. Az OTDK-ra benevezett TDK-dolgozat sem címében, sem tartalmában, sem terjedelmében nem lehet azonos a készülő illetve elkészült diplomamunkával/szakdolgozattal. Az OTDK-ra benevezett dolgozatok kötelező plágiumvizsgálaton mennek keresztül, melynek eredményéről értesítik az intézményi (kari) TDK-felelősöket.

 
Budapest, 2018. június 28.

 
Dr. Hórvölgyi Zoltán
kari TDB-elnök

Aktuális híreink