BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tutor pályázatok

2018. augusztus 29. szerda

Tutor pályázatok

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben tanuló hallgatói részére

 

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar a hallgatói tanulmányok sikerének elősegítésére a 2018/2019 I. félévében is ösztönzi kiváló hallgatóit tutor tevékenység vállalására.

A tutorok a félév során egy tantárgy hallgatói számára rendszeres vagy kumulált egyéni és csoportos konzultációs lehetőséget biztosítanak a tantárgy elméleti és gyakorlati anyagából, továbbá kapcsolatban állnak a tárgyat oktató tanárral, a félév végén pedig munkájukról rövid beszámolót készítenek:

A tutor tevékenység ellátásához beadott jelentkezésnek tartalmaznia kell:

  • a jelentkező nevét, neptun kódját, szakját, évfolyamát,
  • a szakmai program tervét, indolással, hogy miért lenne fontos az adott tárgyból/témakörből rendszeres konzultációt tartani
  • a jelentkező kumulált tanulmányi átlagát, a konzultálni kívánt tantárgyból kapott érdemjegy(ek)et,
  • a konzultálni kívánt tantárgy(ak egyik) tárgyfelelősének (oktatójának) támogató nyilatkozatát,
  • a jelentkező eddigi tutor tevékenységét bemutató összefoglalást.

Az elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik az előző félévekben már végeztek tutor tevékenységet (csatolandó a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium, továbbiakban SzASz, elnökének igazolása) illetve Kémszám táborban oktattak avagy egyéb oktatási tapasztalattal rendelkeznek.

A jelentkezést  elektronikusan, pdf formátumban kell a vbk-oktatas@mail.bme.hu e-mail címre beküldeni (tárgy: tutor jelentkezés) 2018. szeptember 16-ig.

A jelentkezőket a Dékáni Hivatal értesíti a döntésről. Csak olyan hallgató jelentkezhet, akinek a kumulált tanulmányi átlaga eléri a 3,5-et, és a konzultált tantárgyból szerzett érdemjegye legalább jó (4), de lehetőleg jeles (5) és megfelelt a SzASz tárgyi felmérőjén.

A támogatott jelentkezők a tutortevékenységükről szóló beszámoló elkészítése után külön pályázatban tutor ösztöndíjra pályázhatnak, amelynek összege tantárgyanként max. 40000 Ft.

 

Budapest, 2018. augusztus 29.

                                                                       Dr. Székely Edit

                                                                       oktatási dékánhelyettes

Aktuális híreink