BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tájékoztató a VBK hallgatói számára

2020. július 21. kedd

Tájékoztató a VBK hallgatói számára

a 2020/2021/1 félév oktatásszervezéséről

A jelenleg rendelkezésre álló információk, az aktuális hazai szabályozások és járványügyi védekezés ismeretében a VBK alapvetően jelenléti oktatásra készül az őszi félév vonatkozásában. A központi tájékoztatás szerint a kollégiumok várhatóan teljes kapacitással megnyitnak. Ezért a félévet terveink szerint jelenléti oktatással megkezdjük, azonban szükség esetén – azaz ha az egyetemi jelenléti oktatás felfüggesztését előírják – órarendi változtatás nélkül áttérünk a távolléti oktatásra félév közben. Annak érdekében, hogy egy esetleges távolléti oktatásra való áttérés a hallgatóságot minél kevésbé akadályozza a laboratóriumi gyakorlatok során elsajátítandó manuális készségek begyakorlásában, a laborgyakorlatokon belül a mérési program a szokásostól eltérő lesz, a félév elején (illetve bármilyen jelenléti oktatási időszakban) a legkritikusabb mérések elvégzését teszi lehetővé. Lehetőség szerint a laborok már az első oktatási héten mérésekkel indulnak. A jelenléti oktatás során a zárt terekben, ahol a legalább 1,5 m-es távolságtartás nem lehetséges az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező lesz. A maszk viselése a laboratóriumokban a szokásos egyéni védőeszközökön felül kötelező lesz. Maszkról, annak tisztántartásáról vagy cseréjéről mindenkinek magának kell gondoskodnia.

A szakdolgozatok és diplomamunkák témaegyeztetését az oktatóval minden hallgatónak lehetőleg augusztus folyamán, de legkésőbb a regisztrációs hét végéig el kell végeznie; a kísérleti munkát a lehető leghamarabb és leggyorsabban mindenki végezze el. Minden szakdolgozat és diplomamunka téma kötelezően kell, hogy tartalmazzon számítási / elméleti, azaz távolléti formában is teljes értékűen elvégezhető részt.

Lesznek olyan kurzusok, amelyek az oktatók javaslata alapján a Dékán engedélyével online formában kerülnek csak meghirdetésre. A jelenleg is zajló felmérések figyelembevételével olyan órarend kialakítására törekszünk, amely lehetővé teszi, hogy az online kurzusok a reggeli vagy késő délutáni időpontra kerüljenek annak érdekében, hogy az ezeken való részvétel mindenki számára lehetséges legyen. Az online előadásokról az oktatók videófelvételt készítenek, amelyet a kurzus hallgatói számára a félév teljes időszakában elérhetővé tesznek. Ezen kurzusokról már a tárgyfelvételkor (amely augusztus 25-én kezdődik) a Neptunban rendelkezésre fog állni az információ, hogy online kurzusra jelentkeznek. Online kurzusok esetén is a számonkérések – egy részét legalább – lehetőség szerint jelenléti formában tervezzük lebonyolítani.

Egészségügyi vagy egyéb igazolható személyes indok alapján a megfelelő Neptun kérvénnyel a hallgatók kedvezményes tanulmányi rendet igényelhetnek. A kedvezményes tanulmányi rend ebben az esetben óralátogatás alóli felmentést tartalmaz. Laborgyakorlatokon való megjelenés alól felmentést nem lehet kapni, mert ezzel a tanulási folyamat elfogadhatatlan mértékben sérülne.

Minden tantárgynak készül Moodle vagy MS Teams tanlapja, amely az egész félév során alapvető információforrásként és távolléti oktatás esetén elsődleges oktatási platformként fog üzemelni. A tárgy (kurzus) hallgatói kötelesek az első oktatási hét előtt a Moodle vagy Teams tanlaphoz csatlakozni és az ott közölt információkat, tananyagokat követni. Egyes tárgyak esetén az oktatók felülvizsgálják a követelményrendszert, és amennyiben lehetséges a folyamatos tanulást elősegítő, online és jelenléti oktatás esetén egyenértékűen alkalmas számonkérési módokat építenek be a számonkérések rendszerébe.

Mindezek miatt, kérjük, hogy:

- Minden hallgatónk rendelkezzen edu.bme.hu e-mail címmel és Office 365 regisztrációval.

- Minden hallgatónk regisztráljon a moodle.ch.bme.hu oldalon, és a profiljában adja meg (csupa nagy betűkkel) a Neptun kódját. Figyeljenek oda, hogy a nevük a Neptunnal megegyező módon szerepeljen a kari Moodle rendszerben!

- Minden hallgatónk sajátítsa el a nyár folyamán a MS Teams és a VBK Moodle rendszer használatát és készüljön fel arra, hogy ezeket bármikor használni tudja (megfelelő számítástechnikai eszköz, internet hozzáférés stb.).

- Nyomatékosan kérjük, hogy legkésőbb a regisztrációs hét első napjáig mindenki vegye fel az összes kötelező tárgyát, amit a 2020/2021/1 félévben el szeretne végezni, hogy a csoportbeosztások, illetve tájékoztatások már az első oktatási hét előtt megtörténhessenek.

Aktuális híreink