BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Bemutatkozás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara három mérnöki szakért felelős. Egyetemünk, melyet 1782-ben alapítottak, az első vegyészmérnöki oklevelet 1907-ben adta ki. A biomérnöki szak 1976, a környezetmérnöki pedig 1999 óta működik. Mindhárom szakon 2005. szeptemberében indult az új, lineáris szerkezetű képzés: hét félév alatt, 210 kredit teljesítésével lehet megszerezni az alapdiplomát (B.Sc. fokozat), majd négy félévi tanulással a mesterdiplomát (M.Sc.). Azok, akik tanulmányaikat 2005. előtt kezdték, öt év alatt szerezhetnek okleveles mérnöki diplomát. Egyetemi diploma birtokában lehet jelentkezni a doktori (Ph.D.) képzésre, valamint a szakirányú továbbképzésekre.

Fő küldetésünk, hogy hallgatóinkból kreatív, felkészült és tudományos ismereteket hasznosítani képes szakembereket képezzünk, akik sikeresen megállják helyüket a műszaki és gazdasági gyakorlatban vagy a kutatás-fejlesztésben, és magukat tovább képezve lépést tudnak tartani a szakma fejlődésével. Mindez csak úgy lehetséges, ha munkánkban a tanítás és tanulás összefonódik a kutatással, melyben diákjaink, elsősorban a doktori (Ph.D.) fokozat hallgatói igen jelentős szerepet játszanak. 

Büszkék vagyunk arra, hogy kiváló szakemberek sokasága szerzett nálunk diplomát, közöttük Oláh György, aki az 1994. évi kémiai Nobel-díjhoz vezető kutatásait is itt kezdte el. Karunkon mindig számos világhírű professzor dolgozott. Csűrös Zoltán, Erdey László, Holló János, Náray-Szabó István, Pungor Ernő, Sigmond Elek, Schay Géza, Szántay Csaba, Varga József, Zemplén Géza és társaik jelentős tudományos iskolát teremtettek. Több egykori professzor emlékére díjat alapítottunk, amelyeket kiemelkedő munkát végző oktatóinknak és diákjainknak ítélünk oda. Mai oktatóink közül kilencet választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia, és 37-en szerezték meg a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. 

Amellett, hogy büszkék vagyunk hagyományainkra, nagy gondot fordítunk arra, hogy képzésünkbe állandóan beépítsük a legújabb tudományos és műszaki eredményeket. Mindhárom szakunk tantervében nagy súllyal szerepel az informatika, a környezetvédelem, a biotechnológia, az anyagtudomány, a minőségügy - az adott szaknak megfelelő tartalommal és szempontokkal. Oktatásunk fontos vonása a választhatóság, amely révén hallgatóink egyéni képességeiket kibontakoztathatják. Minden hallgatónknak meg kell szereznie a szilárd alapokat természettudományokból, és a rájuk épülő műszaki ismeretekből, meg kell tanulnia a mérnöki munkához ma különösen nélkülözhetetlen gazdasági és jogi ismereteket, a diploma megszerzéséhez tudnia kell legalább egy idegen nyelvet. De a fenti tudományterületek arányát (bizonyos határok között), az egyes területekhez tartozó tantárgyak egy részét, a szakirányt, a tervezési feladatok és a diplomamunka témáját a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően választják, tanrendjüket maguk állítják össze. Képzési programunk differenciáltsága abban is megnyilvánul, hogy számos tárgyat lehet – már a B.Sc. fokozaton is – emelt szinten tanulni. Azok számára pedig, akik igénylik, a természettudományi alapokat megerősítő tárgyakat indítunk. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóegyetem, ahol minden tanszék tudományos kutatóműhely. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar tudományos tevékenysége számos területen a nemzetközi élvonalba tartozik. Példaként a gyógyszerszintézis, a polimer fizikai kémia és műanyag-feldolgozás, a műszeres analitika, a zöld kémia és technológia, a szennyvíztisztítás, az intelligens anyagok, az élelmiszerminősítés, a számításos kémia, a bioinformatika, a molekulaspektroszkópia, az ipari katalízis területén végzett kutatásokat említhetjük meg. Kutatómunkánkba diákkörösként, diplomázóként hallgatóink is bekapcsolódnak. Jövendő mérnökeink így a tananyag elsajátítása mellett az alkotó munkával is megismerkednek. A legjobbak pedig felvételt nyerhetnek a Kar Oláh György Doktori Iskolájára, melynek eredményessége országosan is kiemelkedő. A Kar kutató-fejlesztő munkájában meghatározó fontosságúak azok a projektek, amelyeken a gazdasági szféra megbízásából dolgozunk. Számos céggel alakult ki rendszeres, széleskörű együttműködés. Ez a kutatás mellett az oktatásra is kiterjed. Vezető vállalati szakemberek oktatnak Karunkon, üzemek fogadják diákjainkat szakmai gyakorlatokon. Vállalatok - személyzeti politikájuk részeként - ösztöndíjat adnak nappali hallgatóknak és doktoránsoknak. Ezek a kapcsolatok sokat segítenek abban, hogy a Kar mindig pontos információkkal rendelkezzék a munkaerőpiacról, és képzését úgy alakítja, hogy mérnökeink jól el tudjanak helyezkedni. Hasonlóan értékes együttműködés alakult ki a Magyar Tudományos Akadémiával. Karunkon négy akadémiai kutatócsoport működik. Az Akadémia Kémiai Kutatóközpontjával közös kutató-oktatólaboratóriumokat hoztunk létre, ahol a diákjaink a kutatóintézetek különösen értékes műszereit használhatják. A környezetvédelmi kutatásaink eredményessége is szerepet játszhatott abban, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium Karunk területén nyitotta meg felsőoktatási tájékoztató irodáját. Kiterjedtek a Kar nemzetközi kapcsolatai. Számos külföldi egyetemmel van szerződésünk, amely keretében rendszeresen tesznek tanulmányutat oktatóink egymás intézményében, és folytatnak gyümölcsöző kutatásokat. Partnereink hallgatóinkat is szívesen fogadják, akik így tanulmányaik egy részét külföldön végzik. 

Amellett, hogy hallgatóink a végzés után megállják helyüket szakmailag, célunk az is, hogy széleskörű általános műveltséggel rendelkező, kultúrált értelmiségi váljon belőlük. Képzésünkben ezért teljesen szabadon választható, a mérnöki szakmához nem kötődő tárgyak is szerepelnek. De ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink igénybe vegyék az Egyetem kiváló kulturális és sportintézményeit.