BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Az egyetemi tanulmányok végső állomása a diploma megszerzése, amely jelentős fordulópont a hallgatók életében.

A Karon megszerzett diplomák átadása ünnepélyes keretek kötött évente kétszer, márciusban és szeptemberben történik.

A diplomát szerzett hallgatók névsora látható diplomaátadás menüpontban.

A Kar díszoklevelet adományozhat annak, aki ötven, hatvan, hatvanöt, hetven vagy hetvenöt éve szerezte meg az oklevelét, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó.

Karunk évente egyszer adja át ünnepélyes keretek között az 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve végzett egykori hallgatóinak az őket megillető jubileumi arany, gyémánt, vas, rubin, platina díszoklevelet.

A díjazottak névsora látható a jubileumi diplomaátadás menüpontban.