BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Elhunyt Dr. Novák Lajos Professor Emeritus

2020. november 17. kedd

Elhunyt Dr. Novák Lajos Professor Emeritus

Dr. Novák Lajos a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékének professor emeritusa 2020. november 18.-án hunyt el.

Novák Lajos 1937. október 23-án született Barlahidán. Vegyészmérnöki diplomáját 1961-ben szerezte a BME Vegyészmérnöki Karán. Oktató- és kutatómunkáját a BME Szerves Kémia Tanszékén kezdte, először rövid ideig a Kőbányai Gyógyszerárugyár finanszírozásával, majd egyetemi státuszban. 1962-től 1964-ig tanársegéd, 1964-től 1976-ig adjunktus, 1976-tól 1988-ig docens, majd 1988-tól 2003-ig egyetemi tanár volt. 1970 és 1971 között az Amerikai Egyesült Államokban, a New York State University Medicinal Chemistry intézetében dolgozott. 1978-tól 1994-ig a Tanszék tanszékvezető helyettese, majd 1994-től a vezetője volt. 1999-től a Tanszéken működő MTA Alkaloidkémiai Kutatócsoportot is vezette, ez utóbbi tevékenységét 2007-ig folytatta.

Több évtizedes kimagasló oktatási tevékenysége nemcsak a szerves kémiai alapkollégiumok, speciális, illetve doktori tárgyakra terjedt ki, hanem igen aktívan részt vett az angol nyelvű képzésben is. Novák Lajos professzor hét egyetemi jegyzetnek is társszerzője.

Kiemelkedő kutatómunkája során, melyet 184 tudományos folyóiratcikk és hat monográfia fémjelez, mindig törekedett fontos és aktuális ipari problémák megoldására, amit egyértelműen alátámaszt az az 50 szabadalom, amelyekben társfeltalálóként szerepel.

Kutatási témái közé tartozott a terápiás szempontból jelentős alkaloidok, nukleinsavak, prosztaglandinok, prosztaciklinek és koleszterin szint csökkentő anyagok színtézise, a környezetkímélő integrált növényvédelemben ígéretes juvenil hormon hatású anyagok és rovar feromonok szintézise és fényvédő anyagok kifejlesztése.

1968-ban a kémiai tudomány kandidátusa, 1985-ben pedig a kémiai tudomány doktora fokozatot szerezte meg.

Novák Lajos igen aktív volt a tudományos közéletben is. Tagja volt az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottságnak és az MTA Doktori Tanácsának, titkára volt az Alkaloidkémiai Munkabizottságnak és elnöke volt a Terpenoidkémiai és Elemorganikus Munkabizottságnak.

Kimagasló oktató- és kutatómunkáját, valamint tudományszervezési tevékenységét számos díjjal ismerték el, melyek közül kiemelendő az Akadémiai Díj (1993), az Ipolyi Arnold-díj (1998), a Zemplén Géza-fődíj (1999), a Szent-Györgyi Albert-díj (2003) és az MTA feltalálói díj (2009).

Távozásával egy nemzetközileg ismert és elismert tudóst, egy kiemelkedő oktatót és tudományszervezőt veszítettünk el.

Gyászjelentés

Aktuális híreink