BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Demonstrátori pályázat

2024. február 5. hétfő

Demonstrátori pályázat

A 2023/2024/2. félév oktatási feladatainak segítésére Dékán Úr demonstrátori pályázatot ír ki. A demonstrátor három hónapon át végzett tevékenységéért egyösszegű, minimum 60000 Ft díjban részesül.  A demonstrátor részletes oktatási feladatait a tanszékvezető határozza meg.

Az alábbi táblázat szerinti 10 demonstrátori állásnak az anyagi terheit a Kar a kari Hallgatói Képviselettel közösen vállalja.

Tanszék

létszám

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

2 fő

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

1 fő

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

2 fő

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

3 fő

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

2 fő

A tanszékek saját költségre további demonstrátorokat alkalmazhatnak három hónapos időtartamra, egyéb oktatást támogató feladatra is.

Kérem, hogy pályázataikat az érintett tanszék vezetőjének adják le véleményezésre 2024. február 13-ig /papír alapon vagy elektronikus úton/. A pályázat tartalmazza a tanulmányi eredményt (félévenkénti kreditteljesítés, átlagos félévi kreditteljesítés, halmozott súlyozott tanulmányi átlag), a tervezett oktatási munkát és a témavezetői vagy tárgyfelelősi ajánlást (a pályázati formanyomtatvány a tanszéken elérhető ).

A Tanszékek által elfogadott pályázókat a Dékáni Hivatal értesíti a döntésről.

Csak a BME aktív félévre bejelentkezett BSc vagy MSc hallgatója pályázhat. A pályázónak BSc diplomával kell rendelkeznievagy ha BSc hallgató, legalább 60 kreditje legyen, rendelkezzen legalább annyiszor 25 kredittel, ahány lezárt féléve van. A demonstrátori pályázat csak akkor támogatható, ha a hallgató halmozott súlyozott tanulmányi átlaga 3,5-nél jobb. A következő, őszi félévre újabb pályázatokat hirdetünk meg 2024. augusztus végén.

Budapest, 2024. február 5.

                                                                                   Köszönettel és üdvözlettel,

                                                                                              Dr. Tóth Blanka

Aktuális híreink