BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Kari díjak pályázat 2023

2023. május 8. hétfő

FELHÍVÁS

 

PÁLYÁZAT VAGY AJÁNLÁS ÁLTAL ELNYERHETŐ

 

a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar által alapított kari díjakra

2023

 

Díj

Díjat kaphatja

 

I. Hallgatói díjak

 

 

 

VBK kiváló hallgatója

 

A vegyészmérnöki, biomérnöki és környezetmérnöki szak legjobb hallgatói, akik a szakhoz tartozó diszciplínákban kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, szakmai-tudományos tevékenységet végeztek, és görgetett tanulmányi átlaguk legalább 4,0.

 

Schay Géza

A fizikai kémiában és ezen részdiszciplinához kapcsolódó területeken kiemelkedő eredményt elért egy graduális és/vagy doktoráns hallgató.

Doszlop Sándor

Kiemelkedő közösségi munkát végző és jó tanulmányi eredményű egy graduális vagy doktoráns hallgató.

 

II. Oktatói - kutatói díjak

 

Réffy József

A Kar nyugdíjas és aktív dolgozói, akik az oktatásban és annak fejlesztésében, szervezésében, népszerűsítésében vagy oktatási segédanyag készítésében jeleskedtek

Pungor Ernő

45 év alatti, a szakmai-tudományos tevékenységben élenjáró oktató

Wartha Vince

Kiváló mérnöki munkáért, műszaki fejlesztésért kaphatja oktató vagy kutató

Csűrös Zoltán

a technológiai oktatásban, a hallgatók mérnöki szemléletének kifejlesztésében, az oktatás-kutatás egységének megteremtésében kiemelkedő oktató

Erdey László

a szakmai-tudományos munkában kiemelkedő eredményeket elért oktató vagy kutató

Görög Jenő

Hallgatói megítélés szerint: kiváló oktatói, pedagógiai munkáért

Fodor Lajos

A közösségért, a kar érdekében végzett kiváló munkáért oktató vagy kutató

Paulik testvérek

Kiemelkedő termoanalitikai kutatási eredményt felmutató fiatal oktató/kutató vagy doktoráns hallgató

 


III. Az oktatást-kutatást segítők díja

 

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Kiváló Dolgozója

azok az oktatást és a kutatást segítő dolgozók, akik hosszú időn keresztül lelkiismeretesen és kiemelkedően végezték munkájukat, kiváló teljesítményt nyújtottak

 

A díjakkal járó jutalom:

            hallgatóknál:                                        50.000 Ft

            oktatóknál:                                         150.000 Ft

            az oktatást-kutatást segítőknél:         100.000 Ft

 

A díjak odaítélésének menete:

 

A Bíráló Bizottság előterjesztése alapján a díjakat a Kar dékánja ítéli oda.

A díjak átadása a tanévzáró ünnepségen történik.

 

1.   Hallgatói díjak esetében:

  • a Doszlop Sándor díjra a Kari Hallgatói Képviselet tesz javaslatot,
  • a többi díjra pályázni kell. Pályázni csak az adott félévben aktív hallgatónak lehet.

      Csak a 3,5-es súlyozott kumulált kreditátlagot (kivétel a VBK kiváló hallgatója díj) elért hallgatók pályázhatnak.

 

2.   Oktatói-kutatói díjak esetében:

  • a Görög Jenő díjra a hallgatók szavazata alapján a Kari Hallgatói Képviselet jelöl,
  • a többi díjra javaslatot tehet:

            a Kari Tanács minden tagja, korábbi kari díjazottak

  • legfeljebb további 4, kivételes esetben 5 oktatói-kutatói díj ítélhető oda

 

3.   A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar kiváló Dolgozója Díjra a tanszékvezetők és a dékáni hivatalvezető tehetnek javaslatot.

 

A díjazottakra Kari Bíráló Bizottság készít előterjesztést. A Bizottság

 

elnöke:

az aktív állományú akadémikusok korelnöke

(jelenleg: Dr. Marosi György)

titkára:

a Dékáni Hivatal vezetője

(jelenleg: Mészárosné Dr. Tőrincsi Mercédesz)

tagjai:

a Kari Oktatási Bizottság elnöke

(jelenleg: Dr. Tóth Blanka)

a Kari Tudományos Bizottság elnöke

(jelenleg: Dr. Kállay-Menyhárd Alfréd)

Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke

(jelenleg Dr. Nyulászi László)

a kari HÖK elnöke, vagy az általa delegált hallgatói képviselő

 

A díjakra vonatkozó javaslatokat rövid indoklással együtt elektronikusan a torincsi.mercedesz@vbk.bme.hu e-mail címre lehet eljuttatni, ill. a pályázatokat kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani az alábbi internetes link-en.

2023. május 30-ig

 

A díjak átadására a kari évzáró ünnepségen kerül sor 2023. június 28-én 15:00-kor (CHC14).

Aktuális híreink