BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A VeBio Tehetség Csoport tevékenysége és önkénteseinek szakmai felkészítése a tehetségsegítésre és a pályaorientációs feladatok ellátására.

2023. június 27. kedd

A VeBio Tehetség Csoport tevékenysége és önkénteseinek szakmai felkészítése a tehetségsegítésre és a pályaorientációs feladatok ellátására.

Bemutatkozás

A rendszerváltás előtt működő FEB Mozgalomból, mely 1991 után Tehetségért Mozgalom néven folytatta tevékenységét, mára már csak néhány sejt maradt. Ezek egyike a BME-VBK VeBio Tehetség Csoport (korábban TM BME Vegyészmérnöki Csoport). A tehetséggondozó tevékenységhez kapcsolódó gazdasági tevékenység segítését a FEB megszűnését követően a Tehetségért Mozgalom vette át. A hátrányos helyzetű diákok programokon való részvételét a Győrffy István Tehetséggondozó Alapítvány támogatja. A Tehetségért Mozgalom megszűnését követően a tevékenység zökkenőmentes továbbvitele érdekében 2016-ban megalapítottuk a VeBio Tehetség Egyesületet, amely azóta is ellátja ezt a feladatot. A Győrffy Alapítványtól kapott támogatás az utóbbi időben már nem fedezi az ez irányú igényeket, így az Egyesület saját forrásaiból egészíti ki azt.

Az 1990-es évek elején még közel 100 középiskolás diákot készítettünk fel nyári táborunkban, ami 14 napos volt. A kilencvenes évek közepétől – felismerve, hogy az egyetem elkezdése a legtöbb diák számára komoly problémát okoz, különösen a műszaki területeken – megnyitottuk a lehetőséget a frissen érettségizett diákok számára is, hogy részt vegyenek a táborban. Az ezredforduló után egy kis visszaesést követően (30–70 fős részvétel), az utóbbi években ismét növekvő érdeklődés mellett rendezzük meg a nyári táborokat. Tavaly már 98 diák részvételével zajlott le nagy sikerrel a tábor.

A nyári táborunkba az ország minden középiskolájából hívunk diákokat. A táborba 10., 11. és a mérnöki, természettudományi, egészségügyi irányban továbbtanuló 12. osztályos diákok jelentkezését várjuk. A nyári tábor 10 napja alatt a diákok 60 óra oktatásban részesülnek matematika, kémia, fizika és biológia tárgyakból. Az oktatást Karunk oktatói, illetve az ő vezetésükkel egyetemisták és már diplomát szerzett mérnökök, egészségügyi szakemberek, mérnöktanárok végzik. A táborokban kiemelt figyelmet fordítunk a diákok speciális igényeire, kis létszámú csoportokban folytatjuk a felkészítést a diákok előképzettségének megfelelő szinten. (Az alapokat megerősítő szinttől a versenyfelkészítésig.)

   A Csoport immár tíz éve nagy sikerrel tartja „Szakmai Nap” rendezvénysorozatát a középiskolás diákok részére. Ennek keretében a tanév során öt alkalommal (szombati napokon) az egyetem kémia épületében tartunk szakmai találkozókat. E során egyrészt szakmai előadások keretében ismerkedhetnek meg az érdeklődők a vegyészmérnöki, biomérnöki és környezetmérnöki szakmákkal, majd ezt követően kémiai számítási gyakorlatot szervezünk a részükre. Az utóbbi években a rendezvényeinken biológia és fizika tárgyakból is tartottunk felkészítést, ami tovább szélesítette a választási lehetőséget. A rendezvény keretein belül külön hangsúlyt fektetünk a legkiválóbb diákokkal való foglalkozásra is, külön versenyfelkészítő csoportokat szervezve, illetve akár egyéni foglalkozást biztosítva. Néhány év óta lehetőséget biztosítunk a diákok számára az emelt szintű kémia érettségi kísérleti feladatainak elvégzésére is a Kar laboratóriumában. Ez a lehetőség sokak számára nyújt segítséget a felkészülésben, mert nem minden középiskolában van mód a kísérletek kivitelezésére. Programunk népszerűségét bizonyítja, hogy az egyes alkalmakon sokszor száz főnél is több diák vett részt. A hétvégi időpont lehetővé teszi, hogy az ország távolabbi pontjairól is csatlakozni tudjanak az érdeklődő diákok. Az évközi programokon évente több mint 200 középiskolás diák továbbképzését valósítjuk meg.

A Csoport nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre is. A leglelkesebb, tehetséges egyetemista hallgatók bevonása a középiskolás diákokkal való foglalkozásba nagyon fontos feladat, hiszen ez által biztosítható a Szervezet fennmaradása. Számukra képzést biztosítunk, mely során tapasztalt kollégák vezetésével megismerkedhetnek a tanítási módszerekkel, később kipróbálhatják magukat oktatóként is egy-egy mentor vezetésével, majd teljes értékű diáktanárként. A csapatépítő tréningek során elsajátíthatják a közösségteremtés módszereit, illetve egy olyan csapat tagjává válnak, amely évek múltán is összetart, segíti egymást. Évente 10-14 új egyetemista diák kapcsolódik be a csoport munkájába és kb. 4-5 évig marad aktív segítő tagja a szervezetnek. Ennk a tevékenységnek köszönhető, hogy a mai napig meg tudtuk őrizni a lendületünket. A tehetséggondozó tevékenységet közel 50 önkéntes segíti, de a korábbi tagjaink is örömmel emlékeznek vissza a korábbi időkre, néha maguk is visszatérnek egy-egy rendezvényre. Terveink között szerepel az ALUMNI tevékenység megerősítése is.

A tevékenység célja és haszonélvezői

Munkánk célja a Nyári tábor és az évközi Szakmai Napok szervezésével segítséget nyújtani a középiskolás diákok számára a felsőoktatásba való belépés megkönnyítése érdekében, különös hangsúlyt fektetve a természettudományos műveltség, a gyakorlati készségek és a gondolkodóképesség fejlesztésére.

Az évközi rendezvények további célja a vegyész-, bio- és környezetmérnöki szakmák bemutatása, a kémiai számításokba való bevezetés, felkészítés, problémák megoldása, valamint tanári felügyelet mellett lehetőséget nyújtunk a diákok számára az emelt szintű kémia érettségi kísérleti feladatainak elvégzésére.

Kiemelt célunk segíteni azon tehetséges középiskolás diákokat, akik valamilyen okból (települési hátrány, szociális helyzet, családi késztetés hiánya, stb.) e segítség nélkül képességeikhez képest méltatlan hátránnyal indulnának a továbbtanulásért folyó versenyben.

Fontos törekvésünk, hogy felkeltsük a középiskolások érdeklődését a mérnöki pályák, kiemelten a vegyészmérnöki, a biomérnöki és a környezetmérnöki terület iránt. Ennek érdekében népszerűsítő és motiváló előadások tartását végezzük az évközi rendezvényeinken, illetve örömmel veszünk részt pályaorientációs rendezvényeken a középiskolákban.

Az évközi rendezvényeken (Szakmai napok) biztosított gyakorlati oktatás (laborfoglalkozások) sok diák számára más módon nem érhetőek el. Sokan nem tudják megfizetni, vagy elérni a felvételi előkészítő tanfolyamokat, a középiskolák pedig sok esetben nincsenek felkészülve a gyakorlati jellegű tevékenység (laborfoglalkozás) biztosítására.

A fizika, kémia és matematika tárgyak egyetemi tananyagának oktatása során egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a felvett hallgatók középiskolai természettudományos ismeretei nagyon széles tartományban helyezkednek el. Sok hallgató esetében az ismeretek nehezen illeszthetők az egyetemi tanulmányokhoz, mások tudása meghaladja az egyetemi kezdéskor általánosan elvárt szintet. E miatt is nagyon lényeges, hogy már középiskolás korukban biztosítsuk a lehetőséget a felzárkózásra, illetve ismereteik bővítésére, fejlesztésére. Különösen fontos a tehetséges hallgatók felismerése, és az igényeikhez szükséges differenciált felkészítés biztosítása.

A fenti tevékenység megvalósításához nélkülözhetetlenek azok az önkéntesek (egyetemi oktatók, végzett mérnökök, egészségügyi szakemberek, egyetemi hallgatók), akik önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában látják el feladataikat. (Végzik az oktató, nevelő, tehetséggondozó tevékenységet, szervezik a szabadidős programokat, valamint az utánpótlás nevelést is szolgáló továbbképzéseket.) Az új önkéntes tagok felkészítése, a szervezetbe való integrálása is kiemelt fontosságú.

A munkánk közvetlen haszonélvezői a középiskolás diákok, akik lehetőséget kapnak a tárgyi tudásuk felfrissítésére, elmélyítésére, és a kétszintű érettségire és az egyetemi tanulmányokra való felkészítésre. Közvetlen célcsoport azon hátrányos helyzetű tehetséges diákok köre is, akik számára a program lehetőséget nyújt tudásuk és képességeik fejlesztésére. Azon érettségizett diákok, akiknek nem sikerült bejutni a kívánt felsőoktatási intézménybe, szintén lehetőséget kapnak a programunk által, hogy pótolják hiányzó ismereteiket, felzárkózzanak társaikhoz. A speciális versenyfelkészítő foglalkozások a legtehetségesebb hallgatókat célozzák. A FEB-táborban és Szakmai Napokon résztvevő diákok teljesítménye az egyetemen kimutathatóan magasabb az átlagnál.

A másik közvetlen célcsoport azon egyetemista fiatalok, akik önzetlenül is hajlandók segíteni fiatalabb társaiknak. A számukra biztosított képzés, illetve egy segítő közösséghez való csatlakozása lehetősége, fontos társadalmi elvárás. A szervezet keretében tevékenykedő diáktanárok a középiskolás diákoknak tartott órák segítségével fejlesztik szakmai tudásukat, előadó készségüket. A továbbképzések alkalmával pedagógiai módszertant, önismeretet tanulhatnak, illetve szintén fejleszthetik az előadói készségüket. Az inspiráló környezet bizonyítéka, hogy pár évvel ezelőtt különböző mérnöki területen tanuló diákok közös fejlesztése során jött létre egy találmány, ami megkönnyíti tevékenységünket. (Egy automata mintaadagoló berendezés, mellyel gyorsabban lehet előkészíteni a laborfoglalkozásokat.)

Szakmai felkészítés

            Az új tagok szervezetbe integrálása, illetve a szervezet tagjainak csapattá formálása fontos feladat, melyre a szakmai munka mellett időt kell szakítani. Az utóbbi években az évadnyitó megbeszélés és a tábort előkészítő megbeszélés mellett rendszeressé vált a Szakmai Napok előtti szakmai találkozók, valamint egy közös karácsonyi ünnepség megszervezése. Évek óta a nyári tábort megelőző hétvégét már a tábor helyszínén töltjük az előkészületek jegyében. Tavaly először sikerült télen a vizsgaidőszakot követően is egy hétvégét a csapatépítésre fordítani, ahol több fontos a szervezet működését érintő témát meg tudtunk beszélni, valamint közös játékokkal igyekeztünk az összetartást fokozni.

      

Szintén a tavalyi év újítása volt a Diáktanárképzés bevezetése. A képzés keretében először a résztvevők (elsősorban a szervezethez újonnan csatlakozni szándékozó önkéntesek) kétszer 3 órás foglalkozás keretében megismerkednek az oktatás legfontosabb módszertanaival, szimulációs játékokon vehetnek részt, illetve közösen megbeszélik a leggyakoribb hibákat, illetve egyéni tanácsokat kapnak. Ezt követően sor kerül egy próbatanításra, ahol a jelöltek felkészültségükről tehetnek tanúbizonyságot.

A programot idén kiegészítettük azzal, hogy mentorokat rendeltünk az új jelentkezők mellé a szervezet tapasztalt tagjai közül, akik már az őszi félévben elkezdtek foglalkozni a tagjelöltekkel praktikus tanácsokat adva nekik, próba-próbatanításokat szervezve, vagy csak baráti találkozókon meséltek a szervezetben átélt élményeikről. Az előbb említett kétszer 3 órás képzést követően zajlottak le a próbatanítások. Idén minden eddiginél több 15 tagjelöltünk volt. A mentorok munkája nem ér végett a tagfelvételi folyamat lezárulásával, terveink szerint ők továbbra is figyelemmel kísérik majd a mentoráltak tevékenységét, segítik őket az önálló tanítás első lépéseinél, illetve a szervezetben való helyük megtalálásában.

A jövőben szeretnénk még hatékonyabbá tenni a felkészülést az elmúlt két év tapasztalatainak kiértékelésével, illetve szakmai továbbképzések szervezésével nem csak az újonnan belépők számára, hanem a teljes tagság részére.

Köszönetnyilvánítás

A fent bemutatott tevékenység a Nemzeti Tehetség ProgramTehetséggondozás a mérnöki, természettudományos és egészségügyi pályát választók körében” című pályázata (NTP-TSZM-22-0058); a Nemzeti Együttműködési Alap Tehetségsegítés és pályaorientáció a mérnöki, természettudományi és egészségügyi pályát választók számára” című pályázata (NEAO-KP-1-2022/10-000895) és a „A VeBio Tehetség Egyesület önkénteseinek szakmai felkészítése a tehetségsegítésre és pályaorientációs feladatok ellátására” című pályázata (NEAG-KP-1-2023/5-000132) anyagi támogatásával valósul meg. Külön köszönet a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar és a kar Varga József Alapítványának támogatásáért.

Aktuális híreink