BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Tájékoztatás Jubileumi Díszoklevél adományozásáról

2023. december 11. hétfő

Tájékoztatás Jubileumi Díszoklevél adományozásáról

2024-ben azon kollégák kérhetik Díszoklevél kiállítását, akik 50 éve, 1974-ben (arany), vagy 60 éve, 1964-ben (gyémánt), vagy 65 éve, 1959-ben (vas), vagy 70 éve, 1954-ben (rubin), vagy 75 éve, 1949-ben (platina), kaptak mérnöki oklevelet a Karon ill., a BME jogelőd intézményeiben. 

  

Azok, akik jogviszonyukat a Műegyetemen kezdték meg, de más intézményben kényszerültek befejezni, emlékoklevelet igényelhetnek.

  

A VBK Dékáni Hivatala 2024. március 15-ig várja a jubileumi díszoklevél iránti igényeket volt hallgatóinktól. Az  igények  benyújtása elkezdhető.

 

A Jubileumi díszoklevél igényléséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Az eredeti vegyészmérnöki oklevél fénymásolata

2. Rövid szakmai életrajz egyes szám 3. személyben megfogalmazva. Az életrajz hossza ne haladja meg az 1900 leütést/karaktert (szóközökkel együtt, kb 25-30 sor), mintaként      megtekinthetőek a korábbi évek kiadványai a kari honlapon (http://www.ch.bme.hu/page/274)

3. Jelentkezési lap

A jelentkezők adatait a BME Adatvédelmi Szabályzata szerint kezeljük. A jubileumi kitüntetettek életrajzát tartalmazó évkönyvet a kar honlapján tesszük közzé.

   

A dokumentumok 2024. március 15-ig beküldhetőek elektronikusan, e-mail cím:  

jubileumidiploma@vbk.bme.hu

 

Az oklevelek ünnepélyes átadására 2024. május 23-án 11:00-tól  kerül sor az Aulában (1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.).

  

Az ünnepségre gépkocsival érkezők számára parkolóhelyet nem tudunk biztosítani, viszont az Egyetem előtt, illetve a környező utcákban térítéses parkolóhelyek találhatók.

Az ünnepség előtt két héttel a megadott címre értesítőt küldünk ki. A jubileumi diplomák adományozásával kapcsolatban jubileumidiploma@vbk.bme.hu e-mail címen illetve az alábbi telefonszámon: +36 1 463 3571  lehet érdeklődni.

Tisztelt Mérnök Kollégánk!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket a Kar tevékenységét támogató Alapítványra.

A Varga József Alapítvány olyan közhasznú alapítvány, melynek tartós közérdekű célja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán (BME-VBK) folyó mérnökképzéshez, továbbképzéshez és kutatásokhoz, a karon folyó oktatás és kutatás magas színvonalú végzéséhez, a hallgatók, oktatók és kutatók számára pályázat útján támogatásokat nyújtson. Az Alapítvány adományaival hozzájárul az oktatás és kutatás eszközhátterének a fejlesztéséhez, valamint a nemzetközi kapcsolatépítés lehetőségeinek a fejlesztéséhez is.

 

Kérjük amennyiben az Alapítvány céljaival egyetértenek SZJA 1% felajánlással, illetve esetleges további magán, illetve vállalti adományokkal segítsék működésünket.

 

Alapítvány adószáma: 18005567-1-43

Alapítvány számlaszáma: ERSTE Bank Hungary Zrt., 11670009-09027300-70000008

 

Elérhetőség

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

Postacím: BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, 1521 Budapest, Pf. 91.

Telefon: (+36-1) 463-3675

E-mail: vargaj.alapitvany@vbk.bme.hu

Aktuális híreink