BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

MTA honlapján 2023. december hónap kiemelt publikációi

2024. január 18. csütörtök

MTA honlapján 2023. december hónap kiemelt publikációi

Foszfinsav-származékok mikrohullámmal segített, ionfolyadék által katalizált aminolízise és alkoholízise; Foszfinátok és foszfinsav-amidok egymásba alakítása

 

Green Chemistry, 2023, in press, DOI: 10.1039/D3GC02711B

Keglevich György, Harsági Nikoletta, Szilágyi Sarolta

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémia és Technológia Tanszék, 1521 Budapest

Egy klórmentes egyszerű eljárást dolgoztunk ki alkilamino-3-foszfolén-oxidok előállítására és alkilamino-foszfolán-oxidok diasztereoszelektív szintézisére a megfelelő gyűrűs foszfinátok mikrohullámmal segített és ionfolyadékkal katalizált aminolízisével. Az ellentétes reakciót, a gyűrűs foszfinsav-amidok alkoholízisét szintén megvalósítottuk. A foszfinátok és foszfinsav-amidok egymásba alakíthatósága általánosabb érvényű lehet.

 

Publikáció elérhetősége (link)
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/GC/D3GC02711B

 

Many-Body Methods for Surface Chemistry Come of Age: Achieving Consensus with Experiments

Journal of the American Chemical Society, 145, 25372 (2023)


Benjamin X. Shi1, Andrea Zen2, Venkat Kapil1, Péter R. Nagy3, Andreas Grüneis4, Angelos Michaelides1

1Yusuf Hamied Department of Chemistry, University of Cambridge
2Department of Earth Sciences, University College London
3Department of Physical Chemistry and Materials Science, Budapest University of Technology and Economics
4Institute for Theoretical Physics, TU Wien

            A molekulák felületi kötődésének részletes megértése kritikus többek közt a heterogén katalízis vagy gáztárolás leírásában. Ebben a közleményben a 20 éve halmozódó eltérések után először sikerült 3 fejlett és közismerten kiváló prediktív erejű kvantumkémiai módszer eredményeit és 3, a számítások nyomán újraértelmezett mérést hibakorlátokon belül összhangba hozni a reprezentatív MgO kristály felületen kötött CO esetén (l. ábra). Különösképpen a BME VBK-n, a nyílt hozzáférésű MRCC kvantumkémiai programcsomagban fejlesztett LNO-CCSD(T) módszerünkkel sikerült eddig elérhetetlen pontosságú számításokat végezni széles körben elérhető számítási költséggel. Mivel a módszer felhasználhatósági köre nagyon tág, ez a példa demonstrálja a pontos felületkémiai modellezésben megnyílt új lehetőségeket.

            Az eredmények nemzetközi együttműködésben készületek, melyben a BME VBK részéről a Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékén, a European Research Council támogatásával működő Molekuláris Kvantum Szimulációk csoport vett részt.

 

 

Aktuális híreink