BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar


Felvételi tájékoztató biomérnöki mesterképzésre jelentkezők részére


A mesterszakon négy specializáció van:

  • alkalmazott biotechnológiai,
  • egészségvédelmi,
  • élelmiszerminősítő és élelmiszertechnológiai,
  • környezetvédelmi.

A mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a biomérnöki alapképzési szakon szerzett diploma.

A fentiektől eltérő szakon szerzett diploma esetén a felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

- természettudományos alapismeretek [matematika, fizika, kémia (legalább 10 kredit), biológia (legalább 10 kredit)] területéről legalább 30 kredit;

- gazdasági és humán ismeretek (közgazdasági és menedzsment ismeretek, jogi ismeretek, munkavédelem) területéről legalább 10 kredit;

- szakmai ismeretek (fizikai kémia, biokémia és molekuláris biológiai ismeretek és alkalmazásaik, mérés- és irányítástechnika, géptan, vegyi- illetve bioipari művelettan, bioipari technológiák) területéről legalább 30 kredit

Amennyiben a felvételi eljárásban megállapított kredit összege a 40 minimális értéket meghaladja, de nem éri el az előírt 70 kreditet, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a BME tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 


A felmerülő kérdésekre válaszolunk a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatalában

  • Elektronikus postán: vbk.oktatas@vbk.bme.hu - kérjük, a levél tárgyaként tüntessék fel: „MSc felvételi”
  • Telefonon: (06-1) 463-1383, 463-3624, 463-3509
  • Telefaxon: (06-1) 463-3570
  • Személyesen: Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3. I. em 22, H - Cs 9:00 – 15:30