BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Felvételi tájékoztató gyógyszervegyész-mérnöki mesterszakra jelentkezők részére

 

A mesterképzésbe történő  belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a műszaki képzési területről a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a természettudomány képzési területről a kémia alapképzési szakon szerzett diploma.

A fentiektől eltérő szakon szerzett diploma esetén a felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

- természettudományos ismeretek [matematika, fizika, kémia (szerves kémia), biokémia (ebből kémia legalább 10 kredit)] területéről legalább 30 kredit;

- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, jog) területéről legalább 10 kredit;

- szakmai alapismeretek (fizikai kémia alkalmazásai, anyagtudomány, mérés és irányítástechnika, vegyipari géptan és művelettan, kémiai technológia) területéről legalább 30 kredit.

Amennyiben a felvételi eljárásban megállapított kredit összege a 40 minimális értéket meghaladja, de nem éri el az előírt 70 kreditet, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a BME tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

 

 


A felmerülő kérdésekre válaszolunk a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatalában

  • Elektronikus postán: vbk.oktatas@vbk.bme.hu - kérjük, a levél tárgyaként tüntessék fel: „MSc felvételi”
  • Telefonon: (06-1) 463-1383, 463-3624, 463-3509
  • Telefaxon: (06-1) 463-3570
  • Személyesen: Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3. I. em 22, H - Cs 9:00 – 15:30